זיכוי קטין מעבירת מעשים מגונים עם קטינה באינטרנט

שתף כתבה עם חברים

בית המשפט לנוער בירושלים קבע כי התכתבות מינית מילולית של בן 17 עם בת 11 בפייסבוק אינה מספיקה להרשעה בעבירה של מעשה מגונה, ואף אינה מהווה עבירת הטרדה מינית, מאחר שהנאשם קטין

Cyber Crimes 402 329
אחריות של קטינים בפייסבוק

קטין בן 17 הואשם בביצוע מעשה מגונה בילדה בת 11, על כך שפנה אליה בפייסבוק והחל בהתכתבות בעלת אופי מיני, במהלכה גם ביקש שתשלח לו תמונה. בית המשפט לנוער בירושלים זיכה את הקטין וקיבל את עמדת הסנגור, עו"ד אסף דוק, שטען כי אין לראות במעשיו של מרשו עבירה של מעשה מגונה, ואף לא עבירה לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

פסק הדין של השופט שמעון לייבו דוחה את ניסוח העבירות כפי שקבעה התביעה בכתב האישום ומציב גבולות לעבירת ה"מעשה המגונה". השופט קבע כי מעשה מגונה הוא מעשה בפועל, ואילו כאשר מאפיין העבירה הוא מילולי בלבד, מדובר לכאורה בהטרדה מינית. יחד עם זאת, מאחר שהנאשם קטין בעצמו, לא ניתן להאשימו בעבירת הטרדה מינית בנסיבות המקרה הזה.  

על פי כתב האישום, בן ה-17 פנה אל הילדה הצעירה בפייסבוק, שאל לגילה והיא אמרה כי היא בת 12. בהמשך השיחה הבוטה, הוא תיאר בפניה את נסיונו המיני, והציע "ללמד" אותה. לשם כך, ביקש שתשלח לו תחילה תמונות בטלפון. בשלב זה הפסיקה הילדה את השיחה. לטענת המדינה, בשל בקשת התמונה, עבר הקטין עבירה של ביצוע מעשה מגונה לשם גירוי מיני, בקטינה בת פחות מ-14, כלומר כאשר שאלת הסכמתה לניהול השיחה אינה רלוונטית.

shofet leybo shimon
השופט שמעון לייבו

השופט הסביר בפסק הדין: "צודקת המאשימה כי עבירת מעשים מגונים הינה בעלת תחולה רחבה. בין היתר, מעצם היותה מסווגת כעבירה התנהגותית ולא תוצאתית (כלומר, נחשבת כעבירה גם אם לא מומשה הכוונה, ג"ק), וכן לאור פסיקה מרחיבה בנוגע לעבירות מין במרחב האינטרנטי.

"בפסיקה נקבע לא פעם כי המונח 'מעשה מגונה' אינו ניתן להגדרה ממצה ומדויקת. יחד עם זאת, סבורני כי חרף התחולה הרחבה אין מדובר ב'מים שאין להם סוף' ומכוח עקרון החוקיות קיימים קווי גזרה המתחמים את הוראות החוק. סבורני כי דברי הנאשם בפייסבוק אינם עולים בגדר 'מעשה מגונה' כשהדגש הוא על המילה 'מעשה', אף לפי הפרשנות המרחיבה ביותר", כתב השופט.

"אדגיש כי דברי הנאשם מגונים, אולם המחוקק בסעיף זה בא להגן על הציבור ממעשים, שבוצעו על ידי העבריין  או ביוזמתו, בעוד שחיקוקים אחרים כמו החוק למניעת הטרדה מינית בא להגן על הציבור ממופעים אחרים של מיניות ובכלל זה רמיזות, מילים או תכתובות אסורות".

השופט מדגיש כי מאז אישור חוק הטרדה מינית, זהו סעיף החוק שנועד להגנה מפני התנהגות מינית המתבטאת בדיבור ולא במעשה. "הפסיקה העניקה תחולה לעבירות מין גם בעבירות המבוצעות במרחב האינטרנטי, ולכן ניתן להרשיע עבריינים גם כאשר נתנו 'הוראות מרחוק' לקורבן לבצע בעצמו מעשים בעלי אופי מיני, או לחילופין כאשר עשו שימוש בתמונות שהושגו תוך פגיעה בפרטיות הקורבנות לצורך גירוי מיני. ואולם, לא זה הנדון בענייננו, באשר לא הושגה כל תמונה בשלב זה… בקשתו של הנאשם למשלוח תמונה לא נענתה בשלב זה, מה גם שעל פי התרשומת לא התבקשה תמונה בעירום" דווקא.

od dok assaf favorite 150 150
זיכוי. עו"ד אסף דוק

התביעה סברה שעצם הבקשה לקבלת תמונה "משכללת את יסודות המעשה המגונה". לדברי השופט, "לשם הוכחת רכיב זה היה על המאשימה להוכיח קבלת התמונה, טיבה והשתלבותה במארג הדברים" – כלומר שעצם קבלת תמונה יכלה להפוך את פני הדברים.

כתב האישום לא ייחס לקטין עבירת הטרדה מינית, אולם בית המשפט בחן אפשרות להחיל עבירה זו. לדבריו, חוק הטרדה מינית אמנם חל גם על מצבים בהם המתלונן אינו מביע התנגדות להערות וההתייחסויות המיניות כלפיו, כאשר מדובר בקטין מתחת גיל 15, ואולם זאת רק כאשר המטריד עצמו הינו בוגר ולא קטין.

לדברי השופט "המחוקק נמנע מהטלת אחריות פלילית על מטרידים קטינים, ככל הנראה מפני שהמחוקק סבר כי קטין בגילאים אלו יתקשה לזהות במעשיו הטרדה, כאשר המתלונן מנגד משתף פעולה". מכל מקום, מאחר שהנאשם היה קטין, כתב השופט, "לא ניתן לראות בו 'מטריד' על פי הוראות החוק, מקום בו אין בינו למתלוננת יחסי מרות ואין מחאה מצידה".

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות