המשטרה הודיעה על סגירת התיקים נגד ראשי הערים צפת וקריית שמונה

שתף כתבה עם חברים

כל החקירות נגד אילן שוחט מצפת וניסים מלכה מקרית שמונה נסגרו בהיעדר ראיות מספקות או חוסר אשמה

 אילן שוחט

פרקליטות מחוז צפון הודיעה (רביעי, 29.8) לראשי הערים של צפת וקרית שמונה כי החליטה לגנוז את תיקי החקירה שנפתחו בעניינם, חלקם בעילה של חוסר ראיות וחלקם בעילה של חוסר אשמה. הודעה ברוח הדברים נמסרה לעורכי הדין של השניים.

לפי אחת הפרשות שבהן נחקר אילן שוחט, ראש עיריית צפת, בעת בניית בית מגוריו הוא קיבל הנחות ממבעלי מקצוע וספקים, שניתנו לו לבקשת קבלן בתמורה לטובות הנאה שקיבל אותו קבלן מהעירייה. "לאחר בחינת מכלול הראיות נמצא כי אין ראיות ברמה הנדרשת בפלילים, על מנת להוכיח כי שוחט היה מודע לכך שההנחות שקיבל ניתנו בשל התערבותו הקבלן האמור", נמסר מהפרקליטות, "כמו כן לא נמצאו ראיות מספיקות לכך שראש העיר נתן תמורה לקבלן בגין הנחות אלה". העילה לסגירת התיק: העדר ראיות מספיקות.

בתיק נוסף נחקר חשד למתן שוחד בחירות בכך ששוחט מינה אדם לתפקיד בעירייה, תמורת תמיכה פוליטית מצד משפחתו של אותו אדם. גם בפרשה זו לא נמצאו ראיות מספיקות על מנת להוכיח שהליך המינוי של אותו אדם לא היה ענייני. 

בתיק שלישי נחקר חשד לפיו ראש העיר שיבש הליכי משפט וטייח תלונה של צעירה ממשפחה נזקקת נגד קרוב שלו, תמורת עזרה כלכלית. "מחומר הראיות שנאסף עולה כי ראש העיר סייע למשפחת הצעירה הן לפני הגשת התלונה והן לאחריה. בנסיבות אלה לא ניתן יהיה להוכיח את הקשר הנדרש בין הסיוע הכלכלי לטיוח התלונה", נמסר מהפרקליטות, שגנזה גם תיק זה בהעדר ראיות מספיקות.

התיק הרביעי שנחקר היה חשד למרמה והפרת אמונים בגין מתן טובות הנאה ורכישת טובין מכספי העירייה עבור מקורבת לשוחט. גם כאן, לא נמצאו ראיות המלמדות על רכישת טובין למקורבת, מה גם שהאישה היתה זכאית לטובות הנאה שקיבלה בהתאם לקריטריונים אובייקטיביים שנקבעו. "בנסיבות אלה הוחלט לגנוז פרשה זו מעילה של העדר אשמה פלילית", נמסר.

ניסים מלכה

ראש עיריית קרית שמונה, ניסים מלכה, נחקר גם הוא במספר פרשות. בשלוש מהן עלה חשד לכך שקיבל תרומות בבחירות 2013 משלושה אנשי עסקים בעיר תמורת קידום ענייניהם בעירייה. חומר הראיות בעניין זה מלמד כי שניים מאנשי העסקים תרמו למטה הבחירות של מלכה בבחירות 2013, אך לפי הפרקליטות "מדובר בתרומות שניתנו על פי חוק". לגבי איש העסקים השלישי, לא נמצאו ראיות המלמדות שתרם למערכת הבחירות של מלכה, וגם לא שמלכה פעל לקידום ענייניהם של אנשי העסקים. לפיכך התיקים נגנזו בעילה של העדר אשמה פלילית. נחקר גם חשד לשיבוש הליכי חקירה, וגם חשד זה נגנז בשל אותה עילה.

חשד נוסף שנחקר נגע להבטחה שלכאורה ניתנה על ידי מלכה לחבר מועצת העיר, לפיה ימנה אותו למשרה ציבורית תמורת תמיכתו בישיבת מועצה במינוי שראש העיר היה מעוניין בו. פרשה זו נגנזה מהעדר אשמה פלילית.

כמו כן נחקר חשד לעבירה של הלבנת הון, לפיה ראש העיר עשה שימוש בחשבון בנק של קרוב משפחה תושב חוץ. ממצאי החקירה בעניין זה מלמדים שההעברות הכספיות שנעשו בחשבון קשורות להשקעות של בעל החשבון בישראל, ולפיכך הוחלט לגנוז פרשה זו מהעדר אשמה פלילית.

בנוסף נחקר חשד למימון בחירות אסור בבחירות 2013. "בחינה מעמיקה של חומר הראיות שנאסף בעניין זה הובילה למסקנה, כי אין די ראיות ברמה הנדרשת בפלילים על מנת לבסס כתב אישום, ולפיכך הוחלט על גניזת פרשה זו מהעדר ראיות מספיקות", נמסר מהפרקליטות.

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות