תיק קיפי וכנופיות יפו: כרסום בראיות נגד חלק מהנאשמים ברצח ראשד דוויכאת

שתף כתבה עם חברים

אחרי שמעצרו של מוחמד "קיפי" כחיל הוארך עד תום ההליכים, השופט שמואל מלמד קבע כי קיימת חולשה ראייתית מסויימת נגד שניים מהנאשמים האחרים – מחמוד "אברש" דכה ומוחמד אבו נאר

ראשד דוויכאת (פוסטה)

התפתחות בתיק רצח ראשד דוויכאת: בית משפט המחוזי בתל אביב קבע כי קיים "כרסום ראייתי" בהתייחסו לראיות נגד שלושה מבין ששת הנאשמים בתיק.
בהחלטה מפורטת ומנומקת, השופט שמואל מלמד ציין ביחס לחלק מהאישומים נגד שלושת הנאשמים הללו, כי עוצמת הראיות בחלק מהאישומים נגדם הינה ברף הנמוך.

תחילה, רקע ותזכורת: בסוף 2019 פרץ ביפו סכסוך נוקב בין מספר גורמים עברייניים המשתייכים למשפחות כחיל, דכה ואבו נאר מצד אחד, וגורמי פשיעה מהמשפחות תורכ, דוויכאת וג'ורבאן מצד שני, על רקע מאבקי כוח ושליטה בעסקי הסמים המשגשגים ביפו.
הסכסוך בין שתי הכנופיות הוביל לניסיונות פגיעה הדדיים אשר הסלימו מסוף דצמבר 2019 לכדי מספר מעשי רצח. אחד משיאיו של הסכסוך המתמשך היה רצח ראשד דוויכאת, שפוענח לכאורה והוביל לכתב אישום שהוגש נגד שישה נאשמים:
מוחמד "קיפי" כחיל – מיוצג על ידי עו"ד תמיר סננס ודורון נוי ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני.
מחמוד "אברש" דכה – מיוצג על ידי עו"ד אורי בר עוז.
מוחמד אבו נאר – מיוצג על ידי עו"ד שני מורן.
מוחמד עיסא מיוצג על ידי עו"ד מחמוד נעאמנה.
שעבן אבו נאר – מיוצג על ידי עו"ד אלעד רט.
מחמוד כחיל "אבו סאלם" – מיוצג על ידי עו"ד תום הלפרין.

זירת רצח ראשד דוויכאת (צילום: מד"א)

לפי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד אלעד דיין מפרקליטות מחוז תל אביב, במסגרת הסכסוך נחלקו כאמור המעורבים לשתי כנופיות יריבות:
כנופיית כחיל-דכה: גורמים ממשפחת כחיל ובראשם המכונה "קיפי", בעל מעמד בכיר במשפחה המורחבת.
כנופיית תורכ-דוויכאת-ג'ורבאן: בראשם ראשד דוויכאת ואחיו באסם, וחוסיין המכונה "בוגי" (שאף הוא נרצח בינתיים).

עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים.
בחודש אפריל הוארך עד תום ההליכים מעצרו של "קיפי" כחיל, הנאשם המרכזי בתיק, לאחר שסנגוריו הסכימו לקיומן של ראיות לכאורה.

בבית המשפט התקיים לאחרונה דיון לגבי הראיות נגד שלושה נאשמים אחרים בתיק:
מחמוד "אברש" דכה
מוחמד אבו נאר
מוחמד עיסא
השופט מלמד התמקד בשניים מהאישומים:
האישום הראשון בו יוחסו לכלל הנאשמים (פרט לשעבן אבו נאר) עבירות של רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וקשירת קשר לביצוע פשע (רצח).
באישום השני יוחסו לכלל הנאשמים (פרט למוחמד עיסא) עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע (רצח).

נציג הפרקליטות טען כי התשתית הראייתית מורכבת מראיות נסיבתיות המשרטטות את סכסוך הדמים הקשה בין שתי הכנופיות, את קשירת הקשר לחיסולו של דוויכאת שהוגדר כאויבו המר של "קיפי", את שלבי התכנון ואת הוצאת התוכנית לפועל, כמו גם את ביצועה לאחר ניסיון שלא צלח.

המחלוקת בין התביעה לבין ההגנה התמקדה בקיומן של ראיות לכאורה באשר למעורבותם של אברש ומוחמד אבו נאר בשני האישומים הראשונים, ומעורבותו של מוחמד עיסא באישום הראשון.
השופט שמואל מלמד קבע בהתייחסו לאישום הראשון כי "המכלול הראייתי הנסיבתי" מקשר את מחמוד אברש דכה לשלב קשירת הקשר ותכנון הרצח. עם זאת הוסיף השופט כי "עוצמת המסקנה הראייתית, באשר למעורבותו בניסיון הרצח ובביצוע הרצח כמבצע בצוותא היא בעייתית וטעונה בירור מעמיק יותר מהראיות הגולמיות המצויות בידי הפרקליטות, קרי בחינתן של ראיות אלו בחקירה נגדית… אני מוצא לקבוע כי קיים כרסום מסויים ב(אישום על) השתתפות מחמוד 'אברש' דכה בניסיון הרצח ובביצוע הרצח כמבצע בצוותא".

השופט הוסיף וציין בנוגע לאישום הראשון, גם לגבי מוחמד אבו נאר, כי "הראיות הנסיבתיות הקיימות מובילות למסקנה ברורה בדבר מעורבותו בקשירת הקשר ובתכנון הרצח, אולם עוצמתן של ראיות אלה באשר למעורבותו בשליחת המתנקשים ביום בו אירע ניסיון הרצח ולמחרת היום אז בוצע הרצח אינה גבוהה.
"שאלה זו תצטרך להתברר בתיק העיקרי", הוסיף השופט, "ובהתאם לכך גם עוצמתן של הראיות באשר למעורבותו בניסיון הרצח וברצח כמבצע בצוותא, אני מוצא לקבוע כי קיים כרסום מסוים בהשתתפות של מוחמד אבו נאר בניסיון הרצח ובביצוע הרצח כמבצע בצוותא".
באשר למוחמד עיסא, השופט קבע כי עוצמת הראיות נגדו ביחס לאישום הראשון גבוהה.

בכל הנוגע לאישום השני, במסגרתו מיוחסת לאברש ומוחמד אבו נאר קשירת קשר לרצח, השופט ציין כי התשתית הראייתית מבוססת על שיחה מתועדת בין ארבעה מהנאשמים. "עיינתי בתמלול של השיחה ואני סבור כי יש בה לבסס את קשירת הקשר האמור אולם בעוצמה נמוכה באשר לנאשמים מחמוד אברש דכה ומוחמד אבו נאר", ציין השופט והוסיף כי שתיקתם של אברש, אבו נאר ועיסא במהלך החקירה מחזקת את התשתית הראייתית הנסיבתית הלכאורית.
בשורה התחתונה, השופט קיבל את טיעוני ההגנה וקבע כי אמנם קיימת תשתית ראייתית לכאורית הקושרת את אברש, מוחמד אבו נאר ומוחמד עיסא למיוחס להם בכתב האישום, אולם בעוד שבנוגע למוחמד עיסא עוצמתן של הראיות גבוהה, בנוגע לאברש ואבו נאר עוצמתן פחותה.

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות