הדרן לסגירת תיק אפי נוה ואתי כרייף

שתף כתבה עם חברים

עו"ד ד"ר חיים שטנגר שואל: מדוע עו"ד שלמה למברגר אינו מתפטר מתפקידו כמשנה לפרקליט המדינה לאור החלטת בית משפט העליון בפרשת יונתן אוריך, שם הכשירו פריצה לא חוקית לטלפונים של חשודים בעבירה פלילית

שלמה למברגר

ב-21 מרס 2021 פרסם המשנה לפרקליט המדינה את נימוקי החלטתו לסגירת תיק החקירה נגד אפי נוה והשופטת לשעבר, אתי כרייף.
לפי המשנה, עו"ד שלמה למברגר, "העניין המרכזי בבסיס החלטה זו נגע לשאלת מעמדן של הראיות שהופקו מהטלפונים של נוה, וקבילותן אם יוגש כתב אישום….. הראיות היחידות שגיבשו את החשדות והובילו לפתיחה בחקירה הופקו, לכאורה, תוך ביצוע עבירות פליליות של חדירה לחומר מחשב ופגיעה בפרטיות, והראיות שהופקו בהמשך הן 'ראיות נגזרות' לראשונות. במילים אחרות, לולא הראיות שהושגו בעבירה, כלל לא היתה נפתחת חקירה".

והמשנה מוסיף: "לאחר התלבטות קשה סברתי… באשר לעבירות שניתן לייחס לנוה וכרייף (הפרת אמונים חלף עבירת השוחד), ועל רקע החומרה הרבה הכרוכה בחדירה שלא כדין לטלפון סלולרי של אדם, כי לא יהיה זה הוגן לעשות שימוש בראיות שמקורן בפגיעה קשה בפרטיותו ובזכויותיו של נוה, ולבסס על ראיות אלה כתב אישום… בתוך כך קיים ספק של ממש אם בית המשפט היה מוצא כי יש מקום להכשיר את הראיות 'הנגזרות' שהושגו בהמשך החקירה, כדין…
"ודוק, אין מדובר בראיות שהושגו בעבירה לאחר התרחשותו של אירוע פלילי אשר היה ידוע לרשויות אכיפת החוק… במקרה ייחודי זה הסיבה היחידה לפתיחה בחקירה היא ראיות שהושגו לכאורה בעבירה על ידי אזרחים…".

לגבי ההשפעה של סעיפי העבירה על החלטת הסגירה, נימק המשנה: "התשתית הראייתית לעבירה לכאורה של מרמה והפרת אמונים מבוססת בעיקרה על חומרי החקירה שנמצאו בטלפונים של נוה, שנפרצו… לאור החשדות החמורים שעלו בתחילת הדרך (שוחד מיני) הרי שהיתה הצדקה לסטיה מן השורה, כמו גם חובה לפתוח בחקירה על בסיס הראיות האמורות… אלא שכעת עומדת שאלת השימוש בראיות להעמדה לדין של נוה וכרייף בעבירה של מרמה והפרת אמונים, שאינה כוללת סטייה מן השורה….".

לפי המשנה לפרקליט המדינה, בנסיבות האלו, ובנקודת הזמן ההיא, השתנו האינטרסים הנוגדים באשר לסיכוי שבית המשפט יקבל את הראיות האסורות, "חרף העובדה שהתגלו בפרשה זו ממצאים קשים ומטרידים… במקום בו טוהר המידות הינו תנאי הכרחי…".
והנה באה התפתלות: "נוכח מכלול הנסיבות היוצרות את הקושי הראייתי הנוגע לדרך השגת הראיות… תחושת ההגינות בעיקר מול נוה שהטלפונים שלו נפרצו, מחייבת את המדינה שלא להעמיד שאלה זו למבחן במסגרת הליך משפטי".

כשרות הפריצה לטלפונים ומחשבים
אתמול פרסם בית משפט העליון פסק דין בדיון הנוסף שהגישו יונתן אוריך ואח' על פסק דין של שלושת שופטי בית המשפט העליון, שכבר הכשירו קבלת חומר שהושג בפריצה של חוקרי המשטרה לטלפונים ולמחשבים שלהם, הגם שלא היה בידי המשטרה אישור של שופט לפריצה.
שמונה שופטי בית המשפט העליון, ובראשם הנשיאה אסתר חיות, מול דעת המיעוט של השופט יוסף אלרון, קבעו כי חרף ההחלטה שלהם, "תוצאה זו אין בה כדי לגרוע מן הפסול בהתנהלות הרשות החוקרת".

יחד עם זאת, שופטי הרוב אמצו את פסק דינה הקודם של הנשיאה חיות, לפיו הדיון בבקשות לצווי חיפוש בחומר מחשב בשלב החקירה ייערך במעמד צד אחד, בשים לב לאמות המידה שקבעה השופטת חיות, ובכללם הקביעה שבקשות חיפוש בחומר מחשב לא תוגשנה בידי הרשות החוקרת כלאחר יד, וכן שהחוקרים יידרשו לכלל השיקולים והנתונים הרלבנטיים טרם הגשת בקשה לצו חיפוש במחשב.

לאור האמור לעיל, הרי שבית משפט העליון שב ואימץ ברוב של שמונה שופטים את ההלכה הפסוקה שקבעו בשעתו שלושת שופטי בית משפט העליון בעבר, פסק דינה של הנשיאה חיות לפיו דיון בבקשות לצווי חיפוש בחומר מחשב בשלב חקירה ייערך במעמד צד אחד, בשים לב לאמות המידה שבקשות חיפוש בחומר מחשב לא תוגשנה כלאחר יד, וגו'.

מכאן עולה, שראיות אשר הופקו מטלפונים או מחשבים ללא צו של שופט, שניתן רק בדיעבד, הינן כשרות וניתן להרשיע על פיהם בבתי משפט, בישראל.

עו"ד ד"ר חיים שטנגר

למברגר הביתה
כיצד החלטה זו מסתדרת עם קביעתו הנחרצת של המשנה לפרקליט המדינה למברגר, בהחלטת סגירת התיק הפלילי נגד נוה וכרייף כפי שצוטטה למעלה בפרשת מין ומנויים?
החלטת בית משפט העליון, פעם אחת בהרכב של שלושה שופטים ופעם שנייה בהרכב של תשעה שופטים אמש, מלמדת כי ההחלטה לא להעמיד לדין את נוה וכרייף בעבירות שיוחסו להם מלכתחילה, קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים, התקבלה בכיסוי משפטי של המשנה עו"ד שלמה למברגר, שכעת מתברר בדיעבד כי הוא היה חסר כל תימוכין וכל בסיס משפטי.
כעת, העניין כבר בלתי הפיך עוד, אבל הוא מעלה את השאלה המתבקשת: האם לא היה ראוי שהמשנה עו"ד שלמה למברגר יתפטר מכהונתו הציבורית, יחד עם זאת, במצב הדברים הקיים אף מתבקשת הפסקת כהונתו של עו"ד שלמה למברגר כמשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים).

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
3 Comments
הוותיק ביותר
החדש ביותר הכי הרבה הצביעו
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות