ערעור לפרידה

שתף כתבה עם חברים

פרקליטות מחוז תל אביב נגד השופט גורפינקל בתיק איתן חייא: במשפט האחרון לפני פרישה דחה השופט המחמיר פעם אחר פעם את בקשת התביעה לאפשר לעדי המדינה להעיד בדלתיים סגורות או מאחורי פרגוד. הראשון העיד ללא חשש, אבל קצת לפני עדות השני ואשתו, הפרקליטות ערערה לבית המשפט העליון

shofet gorfinkel zvi 400 
 השופט צבי גורפינקל

עם פתיחת משפטו של איתן חייא ושותפיו לכתב האישום, במה שתואר בפוסטה כ"הצגה הכי טובה בעיר", החל להתנהל גם מאבק עיקש של פרקליטות מחוז תל אביב דווקא מול השופט הבכיר צבי גורפינקל, השופט אשר נחשב לנוקשה והמחמיר מכולם, וזה לו משפט אחרון לפני פרישה. בעוד הפרקליטות דרשה כי שני עדי המדינה ואשתו של אחד מהם יעידו בדלתיים סגורות, השופט גורפינקל סירב לכל הבקשות לנהל את המשפט במחשכים ונעמד על רגליו האחוריות כדי לקדש את עיקרון פומביות הדיון.

כך למשל, עוד בטרם עלה העד הראשון על דוכן העדים, דחה השופט את בקשת המדינה ובסופו של דבר העד העיד ללא חשש בפני הקהל מבלי שנרשמו אירועים חריגים. לקראת עלייתו לדוכן של העד השני – קרוב משפחתו של חייא – ואשתו ב-1 בדצמבר, הגישה המדינה בקשה נוספת לסגירת הדלתיים על הדיון. גם הפעם דחה השופט גורפינקל את הבקשה, אולם המדינה לא השלימה עם ההחלטה ומיהרה לערער על החלטתו של השופט גורפינקל לבית משפט העליון.

 od rosso gai
 התובע, עו"ד גיא רוסו

פומביות הדיון

תחילתה של הסאגה המשפטית ב-30 באוקטובר, אז הגיש הפרקליט הראשי בתיק, עו"ד גיא רוסו, בקשה לשמיעת העדים בדלתיים סגורות בטענה שהדבר נחוץ לשם ההגנה על העדים שנכללים בתוכנית של הרשות להגנת עדים. בנוסף נטען, כי קיים חשש שהותרת הדיון בדלתיים פתוחות תרתיע את העדים מלהעיד באופן חופשי ובטוח. ב-9 בנובמבר דחה השופט גורפינקל את בקשת המדינה ונימק כך: "בדרך כלל סגירת דלתיים נועדה למנוע חשיפת זיהויו של עד, או למנוע איומים עליו או חשש להעיד כאשר קהל נמצא באולם. במקרה זה אין טענה שהעד זקוק לחיסוי מפני זיהויו שכן זהותו ידועה לכל המעורבים בתיק, כמו כן אין טענה שהעד חושש להעיד מול הנאשמים, או מול קהל".

השופט לא הסתפק בכך והוסיף: "למעשה, סגירת הדלתיים מתבקשת כדי למנוע חשיפתם של אנשי הרשות להגנת עדים. בדרך כלל מאחר שהכלל של פומביות הדיון גובר, קיימת אפשרות שהעד יעיד מאחורי פרגוד כדי למנוע חשיפת זהותו או למנוע איומים עליו מצד הנוכחים באולם. מאחר ששני הגורמים אלה אינם  מתקיימים כאן, אין צורך בפרגוד. העילה המרכזית לסגירת דלתיים היא מניעת חששו של עד מלהעיד, ועילה זו אינה מתקיימת כאן. חשיפת אנשי הרשות להגנת עדים ניתנת לפתרון שכן אין הבדל אם הם נמצאים עתה באולם או מחוץ לאולם, וניתן להגן על העד גם באמצעות  שוטרים או אנשי משמר בתי המשפט הנוכחים באולם".

בפרקליטות מציינים, כי לאחר דחיית בקשתם, הציעו נציגיה הצעה חילופית, לפיה ישודרו עדויות העדים באמצעות שיחת וידאו לאולם אחר, כך שיינתן מענה לצורך להגנה על העדים, תוך שמירה על עקרון פומביות הדיון. גם בקשה זו נדחתה. המגעים עם השופט כללו משא ומתן אינטנסיבי של פרקליטי מחוז תל אביב וראשי הפרקליטות בירושלים, לרבות הופעה באולם של סגנית פרקליט מחוז תל אביב, עו"ד נאוה שילר. מרבית בקשות הפרקליטות בהקשר הזה נדחו שוב ושוב על ידי השופט.  

hiya eitan - 10-4-14 - shitzer 400 - 250 
 מפחיד? איתן חייא בבית המשפט

חיפושים וצילומים

המשפט נפתח כאשר בתוך האולם ומחוצה לו נכחו עשרות מאבטחים של משמר בתי המשפט אשר ערכו חיפושים מדוקדקים על כל האזרחים שביקשו להיכנס לדיון. בלשים של ימ"ר תל אביב ערכו תצפיות ומיפוי מודיעיני של הנוכחים המזוהים עם בנו של הנאשם המרכזי, ערן חייא, ועם חברו הטוב, אלי מוסלי, אשר אף הוא הגיע לצפות בפתיחת המשפט של חייא. אנשי התוכנית להגנת עדים נערכו בנפרד וצילמו את מרבית הקהל, אחד אחרי השני במצלמה מיוחדת שהוצבה בכניסה לאולם מספר 1 של בית משפט המחוזי החדש בתל אביב.

ב-19 בנובמבר, לאחר שהעד הראשון כבר העיד, הגישה הפרקליטות בקשה נוספת לשמיעת עדות עד המדינה השני ואשתו בדלתיים סגורות. הפעם נטען בבקשה, כי בניגוד למצבו של העד הראשון, העד השני ואשתו מביעים חשש ממשי ופחד מפני מעמד העדות והאפשרות כי ייאלצו להעיד בדלתיים פתוחות.

ביום ראשון (23.11) דחה השופט את הבקשה, וקבע: "מעדותו של העד הראשון לא עלה הרושם שנוכחות קהל באולם מפחידה או מרתיעה אותו, וכן יש במתן עדותם של העדים בדלתיים פתוחות אינטרס לשם ברור וחשיפת האמת… בשלב עדותה של אשתו של העד יוצב פרגוד בינה לבין  הקהל, ואם יסתבר שהעד השני חושש להעיד לפני קהל, ניתן יהיה לשקול פתרון זה גם בעניינו".

כבר למחרת, באמצעות מנהל המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, עו"ד יוסף אשהוגש ערעור נגד ההחלטה לבית המשפט העליון. בערעור נטען בין היתר, כי בהחלטת בית המשפט המחוזי "אין כל התמודדות עם השיקולים הרלוונטיים לסגירת הדלתיים… שגה בית המשפט כשקבע כי הדרך למניעת זהותם של מאבטחי הרשות להגנת עדים היא בהפקדת השמירה על עדים אלה בידי המשטרה או מאבטחי משמר בתי המשפט. פתרון זה אינו מבטא איזון נכון בין תפקידה הסטטוטורי של הרשות להגנת עדים לבין אינטרס פומביות הדיון… שגה בית המשפט כשקבע כי המוסד של סגירת דלתיים לא נועד לצורך מניעת חשיפת זהותם של מאבטחי הרשות, שכן העילה לסגירת הדלתיים קשורה בהגנה על העדים המוגנים בתיק זה, על תוכנית ההגנה שלהם ועל ההגנה על עדים מוגנים אחרים שהגנתם הופקדה בידי הרשות".

כתוספת לערעור הלינו בפרקליטות על ההשוואה שעשה השופט בין עדות העד הראשון לעדותו הצפויה של העד השני: "אין זה נכון להקיש מעדותו של העד הראשון על העד השני ואשתו. בשונה מהעד הראשון, העד השני הוא בן משפחתו של חייא, ושימש כיד ימינו בהוצאת חלק ניכר מן הפעילות העבריינית שמפורטת בכתב האישום".

hya court kimhi 410-270 
 סידורי אבטחה כבדים בכניסה למשפט חייא באולם של השופט גורפינקל

"ערעור נדיר ולא ראוי"

עו"ד מוטי כץ, המייצג את חייא, אמר בתגובה לערעור של המדינה: "מלכתחילה הבקשות לניהול הדיונים מאחורי דלתיים סגורות נועדו ליצור 'אווירה' בבית המשפט. זה ערעור נדיר ולא ראוי, אבל הוא בהחלט מוסיף 'אווירה'.

"מדי שנה מעידים בבתי משפט מאות עדי מדינה בתיקים של עבריינים והם לא מעידים בווידאו קונפרנס או בדלתיים סגורות. נכון, להעיד בבית משפט כעד מדינה זו לא סיטואציה נוחה – לא במשפט הזה ולא בכל משפט אחר – אבל אנחנו לא מדברים על אזרח מבוהל ומפוחד אלא בעדי מדינה שהם עבריינים. בתיקים של ארגוני פשיעה הכי חמורים העידו עדי מדינה ואף אחד לא ביקש לסגור את הדלתיים. המדינה רוצה ליצור אווירה כאילו עדי המדינה מבוהלים עד מוות. הם לא מצליחים ליצור את זה בראיות, אז הם מנסים ליצור את זה באווירה.

"עקרון פומביות הדיון מהווה זכות יסוד במשפט, ולערעור הזה יש השלכות מרחיקי לכת. משמעות הערעור הזה פשוטה מאוד, אם הערעור יתקבל אין כל סיבה שכל עדי המדינה לא יעידו בדלתיים סגורות מהיום והלאה. לרוע מזלם, במשפט יושב שופט מאוד מנוסה שלא בדיוק נבהל מהסיפור הזה ונתן החלטה מאוד מנומקת".

את חייא ושותפיו לכתב האישום מייצגים כמה מבכירי הסנגורים הפליליים: עורכי הדין ששי גז, אבי חימי, אלי כהן, דורון נוי, משה יוחאי, ירון גיגי, תמיר סננס, יניב שגב, יצחק איצקוביץ ויפעת כהן.

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות