מבקר המדינה בביקורת חוזרת על המערך הרפואי בשב"ס

שתף כתבה עם חברים

אין מספיק רופאים, המרפאות במצב ירוד, כלואים קשישים לא זוכים לתוכניות שיקום, שב"ס משלם הוצאות רפואיות במקום קופות החולים, ולאן נעלם פיילוט המחלקה הפסיכיאטרית. שב"ס: "

צילום ארכיון להמחשה: משה שי, פלאש 90

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם היום דו"ח מעקב בנושא הטיפול בכלואים בבתי הסוהר בישראל (10 מאי). בדוח הנוכחי קובע המבקר, בהתייחסו לביקורת שנערכה בין מרס ליוני 2021, כי הליקויים שנמצאו בבדיקה קודמת בשנת 2020 לא תוקנו, או לחלופין – תוקנו במידה מועטה בלבד.
בדו"ח משנת 2020 נקבע כי במתקני הכליאה של שב"ס הוחזקו 14 אלף כלואים – 38 אחוז מהם חולים כרוניים. כמו כן נכתב כי כ-300 אסירים קשישים (בני יותר מ-65) הוחזקו בבתי הכלא בתקופה זו.

בביקורת הקודמת קבע מבקר המדינה כי שירות בתי הסוהר (שב"ס) לא בנה תוכנית מערכתית המותאמת לשינוי שחל בהרכב אוכלוסיית האסירים, בגיל האסירים ובמצבם הרפואי.
מביקורת המעקב עלה כי צוות שבחן את הליקויים שעלו בדו"ח הקודם – בעיקר לגבי האסירים הקשישים – לא סיים את עבודתו; לא הכין תחשיב של עלות החזקת אסיר קשיש לעומת אסיר רגיל; לא הופץ נוהל להחזקת קשישים, לא הוכנה תוכנית שיקום ייחודית המותאמת לקשישים; ועבודת המטה בעניין זה הופסקה בלי שנבחרה חלופה מועדפת. המבקר קבע כי הליקוי בנושא זה תוקן במידה מועטה.

בביקורת הקודמת נמצא כי שבע משרות של רופאים בשב"ס לא היו מאוישות. בביקורת המעקב עלה כי 17.25 משרות רופאים (כ-23 אחוז ממספר המשרות הנדרש) לא אוישו, וכי הפער בין התקן לבין המצבה העמיק לעומת הפער שנמצא בביקורת הקודמת. הליקוי בנושא זה, קבע המבקר, עדיין לא תוקן.

בביקורת הקודמת נמצא כי שב"ס שילם עבור טיפולים לעצורים לתקופה של עד שנה אחת תשלומים שקופות החולים היו צריכות לשאת בהם. בביקורת הנוכחית נמצא כי אין בידי שב"ס מידע על כלל התשלומים שהוא משלם עבור טיפולים רפואיים לכלואים לתקופה של עד שנה.
עוד קבע מבקר המדינה כי בשנים 2020-2014 קיבל שב"ס החזר של כ-6.5 מיליון שקל עבור טיפולים רפואיים שנתנו מוסדות רפואיים, ושההוצאות בגינם אמורות להיות משולמות על ידי קופות החולים.
בהקשר הזה נקבע כי ממשקי ההתחשבנות והעברת המידע בין שב"ס לבין הביטוח הלאומי והמוסדות הרפואיים לוקים בחסר.
גם בנושא זה, המבקר קבע בביקורת הנוכחית כי הליקוי תוקן במידה מועטה בלבד.

דוח המבקר מציין כי בביקורת הקודמת משנת 2020 נמצאו ליקויים במבני מרפאות בשלושה בתי מעצר שנבדקו. בביקורת הנוכחית עלה כי לפי עמדת שב"ס, ב-16 מ-30 מרפאות נדרש לבצע שיפוץ או התאמת נגישות לאנשים עם מוגבלות.
אחת המרפאות שאינה נגישה היא מרפאת בית המעצר קישון, שצוינה גם בביקורת הקודמת בהקשר זה. נמצא כי המרפאה עדיין לא שופצה ולא הונגשה. מבקר המדינה טוען כי אי הנגשת מרפאות אינו עולה בקנה אחד עם דרישת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. גם ליקוי זה לא תוקן.

בדוח הקודם נמצא עוד, כי במב"ן (המחלקה הפסיכיאטרית של השב"ס) אין מחלקות ייעודיות לנשים ולבני נוער הזקוקים לאשפוז פסיכיאטרי. בשנת 2018, צוות בין משרדי החליט על פיילוט – הקמת מחלקה נפרדת במרכז הפסיכיאטרי באר שבע כדי לאפשר הסתכלות מקצועית על עצורים פסיכיאטריים ולאבחן אותם. עד למועד סיום הביקורת, הפיילוט טרם החל ולא נבחרה חלופה לגבי הסתכלות רופא פסיכיאטר על עצורים מבין החלופות שנבחנו לשם ייעול התהליך. כמו כן לא נבחרה חלופה לגבי הסתכלות רופא פסיכיאטר על עצורים.

משרד הבריאות הוסיף (לאחר פניית המבקר) שמצוקת הרופאים הפסיכיאטריים תלך ותחריף בשנים הבאות, ולכן קיום פיילוט בתל אביב והרחבתו למחוזות אחרים אינו ניתן ליישום, שכן בהיעדר די רופאים – יימנע טיפול בחולים בתוך בתי החולים. לגבי הפיילוט בבאר שבע השיב משרד הבריאות שהוא לא ייצא לפועל בשל חילוקי דעות בין הצדדים ובשל דרישות מבניות של שב"ס הקשורות לאבטחת המבנה והעלויות הכרוכות בכך.
על כן, בעניין זה ממליץ המבקר למשרדי הבריאות וביטחון פנים, ולשב"ס, להשלים את עבודת המטה לבחינת החלופות לביצוע הסתכלות רופא פסיכיאטר על עצורים, תוך שמירה על איזון בין הצרכים הרפואיים ובין דרישות הביטחון המחויבות, ולפעול ליישום חלופה שתיבחר.

בדוח צוין לחיוב כי במועד הביקורת היה שב"ס בעיצומו של גיבוש פיילוט לשדרוג מערך הטלה-רפואה, בשיתוף משרד הבריאות, שיאפשר התקשרות עם רופא מומחה אשר לא תצריך את הגעתו לשב"ס, אלא תוכל להתבצע כשהוא בבית החולים.
המבקר אנגלמן ציין כי על שירות בתי סוהר להמשיך לפעול לחיזוק ולטיוב השירות הרפואי הניתן לכלואים, לשמור על כשירותם של צוותי הרפואה, להתאים את שירותי הרפואה לצרכים של כלואים קשישים וחולים כרוניים ולפעול להנגשה ושיפוץ של כלל המרפאות.

משב"ס נמסר בתגובה: "השמירה על כבוד האדם ובריאותם של המוחזקים בשב"ס, הינה ערך מרכזי על פיו נוהג שירות בתי הסוהר בשגרת יומו ובתהליכי קביעת המדיניות ותעדוף משימותיו. דו"ח מבקר המדינה הנוכחי מראה כי שב"ס ביצע התקדמות ניכרת מאז פרסום הדו"ח הקודם לפני כשבע שנים. מרבית הממצאים התלויים בשב"ס, קיבלו מענה מייטבי אשר עמד במבחן גופים חיצוניים ובכללם בתי משפט גם בערכאות עליונות. אנו מברכים על המלצות הביקורת העולות בקנה אחד עם חזון שב"ס בכלל ומערך הרפואה בפרט, להתמקצעות ולהתקדמות ונפעל ליישומן לטובת מתן שירות מוקפד ואיכותי למען האסיר ולטובת החברה כולה. מב"ן והמרכז הפסיכיאטרי באר שבע, המוזכרים בדו"ח, הינם תחת אחריות משרד הבריאות".

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות