הגננת אינה מרחמת על

עו"ד חיים שטנגר על הגננת ש"לא תוכל עוד לזחול, בשארית כוחותיה, לאחר הושלכה ממקום מעצר בית שלה, אל רחובה של עיר, ככלי אין חפץ – בו"

מוצ"ש, ומותר ואסור

"תורנות שירה" – טור חדש של עו"ד חיים שטנגר המשורר בלב פתוח על המפגינים בפתח תקווה, ועל חניקת השיח במרחב
מוכתם