עתירה נגד ועדת האתיקה עקב הגבלת ייצוג של נבחרי ציבור בלשכה

שתף כתבה עם חברים

חבר המועצה הארצית עו"ד אילן בומבך, לשעבר יו"ר ועדת האתיקה במחוז תל אביב עתר נגד האיסור שחל עליו כחבר מוסדות הלשכה לייצג עורכי דין בפני בית הדין המשמעתי: "אין קשר בין הפוליטיקה למוסדות האתיקה"

חבר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין עו"ד אילן בומבך מבקש בעתירה מנהלית שהגיש לבית משפט מחוזי בתל אביב נגד ועדת האתיקה הארצית, לבטל את האיסור המוטל על נבחרי ציבור בלשכה לייצג עורכי דין העומדים לדין בבתי הדין המשמעתיים ומול ועדות האתיקה.
לטענת העותר, אשר שימש בעצמו כיו"ר ועדת האתיקה במחוז תל אביב (בשנים 1999-2003) וכיושב ראש המחוז, איסור הייצוג בבתי הדין המשמעתיים עקב היותו חבר מועצה פוגע בחופש העיסוק, הוא בלתי מידתי ובלתי סביר.

בחודש יוני השנה פנתה לעו"ד בומבך עורכת דין מוכרת שבקשה לייצג אותה בקובלנה שהוגשה נגדה בבית הדין המשמעתי במחוז תל אביב.
אז התברר לבומבך, כי הוא לא יכול לקחת עליו את הייצוג עקב החלטה חדשה של ועדת האתיקה הארצית באפריל 2021, וכותרתה "נטילת ייצוג על ידי נבחרי ציבור בלשכה בהליכים נגד הלשכה ומוסדותיה, מחשש לניגוד עניינים".
בהחלטת הוועדה נכתב כי מדובר "ברצון למנוע מצב שבו יש סתירה בין הצורך של נבחר הציבור למלא את תפקידו בנאמנות כלפי ציבור, לבין אינטרס שיש לו ועלול לפגוע ביכולתו למלא את תפקידו. משכך, עצם ההימצאות במצב שבו נבחר ציבור מייצג בהליך נגד הלשכה או מוסדותיה חותר מאליו תחת אותה נאמנות, שכן מצד אחד הרצון לייצג את לקוחו נאמנה ומצד שני הרצון לשרת את האינטרסים של הלשכה ושל ציבור עורכי הדין. לפיכך, מי שהינו נבחר ציבור בלשכה לא יכול לשמש כמייצג נגד הלשכה או מוסדותיה ביניהם – ועדות האתיקה ובתי הדין המשמעתיים".

לטענת עו"ד בומבך בעתירה, ההחלטה בלתי סבירה משום שאין קשר בין חברותו במועצה הארצית – הגוף העליון המנהל את לשכת עורכי הדין – לבין ייצוג לקוח בהליך משמעתי בבית הדין ואין פירושו שהוא "מייצג נגד הלשכה".
לדבריו, מאז תיקון מס' 32 לחוק לשכת עורכי הדין, התחדדה העצמאות של ועדות האתיקה ושל בתי הדין המשמעתיים, והתיקון יצר הפרדה בין אתיקה לפוליטיקה, שכן נקבע כי הקובלות בבית הדין הן ועדות האתיקה ולא הוועדים המחוזיים שהם פוליטים והרכבם נקבע בבחירות.

לטענת עו"ד בומבך, "נוכח הניתוק וההפרדה בין אתיקה לבין פוליטיקה, חבר המועצה הארצית אינו מחליט על מינוי או קידום של דיין או קובל בבית דין משמעתי, ואין לו כל יכולת לעשות שימוש בסמכותו בהקשר זה". כמו כן, המועצה הארצית אינה דנה בעניינים תלויים ועומדים בפני ועדת האתיקה או או בפני בתי הדין המשמעתיים. עו"ד בומבך עותר לבטל את כלל פסילת הייצוג הגורף בבתי הדין, ולהחיל במקומו הסדר ניגוד עניינים נקודתי ומידתי כחבר המועצה הארצית.

הלשכה: על הצדק גם להיראות לא רק להיעשות
מוועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין נמסר: "משהנושא מתנהל בבית המשפט, הרי שהתגובה תינתן שם".
מלשכת עורכי הדין נמסר: "אנו תומכים בחוות דעתה של וועדת האתיקה הארצית בעניין זה, שהוא במהותו ערכי, ומשקף תקינות מנהלית וציבורית. הגם שאפשר לטעון כי אין מניעה חוקית, הרי שישנה חשיבות עליונה למראית פני הדברים, כאמרת הביטוי 'על הצדק גם להיראות ולא רק להיעשות'. אמנם יתכן כי יש מקום להכרעה שיפוטית בעניין, אולם ראש הלשכה עו"ד אבי חימי בהחלט סבור כי נבחרי ציבור בלשכת עורכי הדין, ובמיוחד חברי המועצה הארצית שהוא המוסד העליון בלשכה, ראוי שיטילו על עצמם מגבלות, גם בסוגיות של ייצוג משפטי, מקום שבו המיוצג מתדיין בפני גופי הלשכה בעניינים אתיים ומשמעתיים".

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות