מבקר המדינה: הפרקליטות אינה מפיקה לקחים אחרי מחדלים

שתף כתבה עם חברים

מבקר המדינה "מגלה" את עולם הביקורת וחושף את מחדלי פרקליט המדינה שי ניצן: שערוריית אישור תרגילי חקירה פסולים, הצנזורה על נוהל פרקליט מלווה, הכניעה לוועד העובדים של הפרקליטות

הפרקליטות אינה עורכת הליכי הפקת לקחים לאחר תיקים שמסתיימים בזיכוי הנאשם, ואף לא לאחר שבית המשפט מותח עליה ביקורת קשה עקב מחדלי חקירה חמורים ופגיעה בזכויות נאשמים.
גם כאשר בית המשפט מורה לפרקליטות על ביצוע תחקיר הפקת לקחים – פרקליטי המחוזות נמנעים מכך עקב התנגדות ועד הפרקליטים.
כך עולה מדוח מיוחד של מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בנושא ליווי חקירות על ידי הפרקליטות – 18 מאי 2021).

מבקר המדינה, שהוגדר עם המינוי שלו כמבקר "חלש" שלא יעסוק בביקורת אליה הורגלנו עד כה, אלא יתמקד בשיפור המערכות של שירות המדינה, כותב בדו"ח ביקורת חמור על הפרקליטות, כי "הליך הפקת הלקחים לא הפך לנוהל עבודה קבוע בפרקליטות".
אפילו בשני התיקים הבולטים ביותר בשנים האחרונות בהם הורו בתי משפט, מחוזי ועליון, על "בדק בית" בעקבות זיכויים בתיקי רצח, הפרקליטות לא ביצעה תחקיר פנימי כנדרש.
במקרה אחד מדובר בזיכוי סלומון רדאי מרצח חברתו ופסילת הודאה שנגבתה על ידי סוכן אשר שידל את רדאי לבצע מעשים עברייניים כגון הצתה והנחת מטען חבלה נגד אחרים.
במקרה השני מדובר בזיכוי אלישע חייבטוב מרצח במועדון סנוקר עקב פסילת הודאה שנגבתה על ידי מדובב שהשתמש עם חייבטוב בסמים בבית הסוהר ומניעת פגישות בין החשוד לעורך דין.

המבקר אנגלמן מצא כי בעקבות זיכוי רדאי, לא בוצעה הפקת לקחים למרות שבית המשפט המחוזי בירושלים – בהרכב שופטים שכלל את רבקה פרידמן פלדמן ומשה ברעם (שניים מהשופטים כיום בתיק נתניהו) הורה לפרקליטות על כך. לאחר הזיכוי של חייבטוב שנקבע על ידי בית המשפט העליון, התבצעה הפקת לקחים חלקית, בה מנתה הפרקליטות רק את כשלי המשטרה ולא התייחסה לכשלים שנפלו אצלה בניטור עבודת המשטרה וניהול המשפט.
המבקר אנגלמן מצטט פסק דין בתיק אחר שנגמר בזיכוי עקב תרגילי חקירה פסולים (זיכוי פאדי ג'רושי ב-2018 מניסיון רצח), בו כתב השופט מנחם פינקלשטיין כי "אין ניתן להסתפק רק בכך ש'הפרקליטות תיקח את הכשלים לתשומת ליבה'. בסופו של דבר מדובר בפשעי חקירה, ואין מנוס מיד חזקה כדי לשרשם".

המבקר מצא כי בסוף שנת 2018 גבשה הפרקליטות טיוטת נוהל הפקת לקחים, אך הסדרת תהליך קבוע לא הושלמה – עקב כניעה לתכתיבי ועד הפרקליטים, שדואג לאינטרסים של העובדים ולא לזכויות הנאשמים. הוועד העלה דרישה לקבוע בחוק שלפרקליטים יהיה חיסיון מלא, מחשש כי במסגרת התהליך יופקו לקחים אישיים נגד פרקליטים והמסמך לא יישאר בגדר "מסמך פנימי" של הפרקליטות, אלא יועבר לגורמי חוץ, כמו נציב הביקורת דוד רוזן. פרקליט המדינה שי ניצן הסכים לדרישת הוועד.
המבקר אנגלמן דורש מהפרקליטות לא רק הפקת לקחים ברמה היחידתית, אלא אף פרסום התחקירים לציבור.

אלישע חייבטוב (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)

אישור תרגילי חקירה
כללים לעריכת תרגילי חקירה אינם מוסדרים, לא בפקודות המשטרה ולא בהנחיות פרקליט המדינה, קובע המבקר. "בהיעדר כללים אחידים המעגנים שמירה על זכויותיו של החשוד, כל פרקליט מחוז מציב לפי שיקול דעתו את התנאים לאישור תרגיל החקירה. הבקרה היחידה היא זו של בית המשפט, והיא מגיעה רק לאחר מעשה".
החשיבות בבקרת הפרקליטות על עריכת תרגילי חקירה, היא במניעת הודאות שווא שנגבו כתוצאה מלחץ או איומים. תרגילי חקירה פסולים עלולים להביא את החשוד להודאה שאינה חופשית.

בתי המשפט אישרו תרגילי חקירה שבהם נקבע כי נשמרה לחשודים היכולת לבחור אם להודות בביצוע העבירה או לא, על בסיס הטעיות מצד החוקרים בשורה של תרגילים פסולים:
טענת שווא לזיהוי של החשוד במסדר זיהוי על ידי המתלונן;
מצג שווא בדבר טביעת אצבע המוכיחה הימצאות בזירת פשע;
טענת שווא על איכוני טלפון סלולרי הממקמים את החשוד בזירה;
הטעיה בעניין קיומה של שיחה מוקלטת, שבה הודו לכאורה החשודים בביצוע העבירה;
התכתבות עם חשוד אחד, תוך שימוש בשמו של חשוד אחר.

סלומון רדאי

לעומת זאת, בית המשפט אסר להפעיל אלימות קשה והשפלות; אסר לאיים בהפעלת אלימות או במעצר של בני משפחה; פסל תרגילי חקירה שבהם הוצגו לחשוד ראיות מזויפות כתובות דוגמת דו"ח מעבדה בדוי; ופסל שימוש במדובבים שיצרו במכוון אווירה מאיימת והפחידו את החשוד.

המבקר ממליץ להשלים את "רפורמת הליך הוגן" שעליה הכריזה שרת המשפטים איילת שקד ב-2019. במסגרת הרפורמה נקבע כי זכויות חשודים ונאשמים יעוגנו בחוק. עוד דורש המבקר כי המשטרה והפרקליטות יכתבו נוהל משותף לאישור תרגילי חקירה.

על פי המבקר, בסיכום דיונים של בכירי הפרקליטות בשנים האחרונות היתה תמימות דעים כי "אין מנוס מהפעלת לחץ על עדים כדי שישתפו פעולה".
באותן ישיבות פנימיות, ראשי הפרקליטות אמנם דנו בשיקולים כגון אפשרות שלא להגיש כתבי אישום עקב תרגילי חקירה פסולים על מנת "לחנך" ו"להרתיע" את המשטרה, ועלתה השאלה האם "יש לשנות את נקודת האיזון לטובת זכויות נחקרים וחשודים".
בסופו של דבר, מציין המבקר, באופן לא מפתיע לא התקבלה החלטה מעשית בנושא, והוחלט להמתין למינוי פרקליט המדינה הבא.

קצה הקרחון של הקדנציה. פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן (דוברות אוניברסיטת תל אביב)

"פרקליט מלווה"
בשנת 2017 הסתיימה הכנה של הנחיית פרקליט מדינה חדשה בנושא "ליווי חקירות על ידי פרקליט בתיקים כלכליים רחבי היקף או בעלי מורכבות או רגישות מיוחדת".
חשיבות ההנחיה היא בהסדרת התפקיד של "פרקליט מלווה" הצמוד לצוות חקירה משטרתי, בתיקים חמורים ובעלי משמעות בעיקר.
רגע לפני פרסום ההנחיה הפומבית הורה פרקליט המדינה דאז, שי ניצן, לגנוז אותה – ולהפוך אותה ל"נוהל פנימי" שאינו מתפרסם לציבור בנימוק שמדובר בהסדרת נהלי עבודה פנימיים, בין המשטרה לפרקליטות "שאינם עניין לציבור". התירוץ כמו תמיד היה "חשש כי פרסום ההנחיה יחשוף שיטות חקירה ויביא לתקיפה מצד ההגנה ביחס לכללים".

המבקר אנגלמן קובע כי החלט ניצן למנוע את הסדרת תפקיד "הפרקליט המלווה" מהווה מחדל, מבדיקה שערכו נמצא כי ביחידות הפרקליטות ובמחלקות רבים אינם מכירים כלל את "הנוהל הפנימי" שקבע ניצן.
במאות תיקי חקירה של המשטרה בכל שנה מוצב פרקליט מלווה (בתיקי פשיעה מאורגנת ובינלאומית, תיקי רצח לא מפוענחים, חקירות כלכליות מורכבות, חקירת אישי ציבור, חקירת פשעי סייבר). הגדרת התפקיד חיונית כדי לשמר את ההפרדה בין יחידות החקירה לתביעה, שמטבע הדברים תפקידה לבקר את עבודת המשטרה. לפי הדו"ח של המבקר, "ליווי חקירה בידי פרקליט עוד טרם הסתיימה מגלם סיכון של גלישת הפרקליט לתפקידי החוקרים, וטשטוש גבולות בין תפקיד הפרקליט לתפקיד החוקר".

נכון לעכשיו, גם הנוהל הפנימי הקיים אינו מחייב את הפרקליטים המלווים לתעד את פעולותיהם. למשל, שיחות טלפון עם חוקרים או התכתבויות, ופעולותיו של הפרקליט המלווה במהלך חקירה אינן ידועות לא לבית המשפט ולא לנאשם. המבקר ממליץ על "הטמעת חובת תיעוד באופן שיאפשר פיקוח ובקרה על ליווי הפרקליט" כדי לשמור על הליך הוגן.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן

פרט לפרקליט מלווה, בקרה נוספת על חקירות נעשית באמצעות קציני חקירות משפטנים הפועלים במשטרת ישראל ומוצבים ביחידות השונות. תפקיד קצין החקירות המשפטן הוא לערוך בקרת איכות לתיקים בטרם העברתם לתביעות – אך רק במחצית מיחידות החקירה הציבה המשטרה קצין כזה.
המבקר מצא כי בתחנות בהם יש קציני חקירות משפטנים, איכות החקירות גבוהה בהרבה ושיעור התיקים שהוחזרו להשלמות חקירה נמוך משמעותית. ההבדל מומחש בפער בין שיעור התיקים החוזרים להשלמות חקירה: בתחנת נתניה (רק שלושה אחוז), בתחנת פתח תקווה (ארבעה אחוז) בלבד, לעומת מספר התיקים החוזרים להשלמה במחוז צפון שם אין קציני חקירות משפטנים: תחנת עפולה (21 אחוז) תחנת קרית שמונה (19 אחוז) – שם אין קציני חקירות משפטנים.

מפרקליטות המדינה נמסר בתגובה כי היא "מברכת על עריכת הביקורת, המסייעת לה להשתפר ולהתייעל. הפרקליטות תלמד את הדו"ח ואת המלצותיו לעומקם, אולם כבר כעת ניתן לומר כי הפרקליטות תבחן את הנוהל הפנימי הנוגע לפרקליט המלווה חקירה פלילית ולסמכויותיו, לאור הערות המבקר.
האחריות על ניהול החקירות, ובכלל זה על תרגילי חקירה, מוטלת על משטרת ישראל, אך הפרקליטות תסייע בידי המשטרה להסדיר סוגיה זו".

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
1 Comment
הוותיק ביותר
החדש ביותר הכי הרבה הצביעו
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות