הכנסת דנה בהסתייגויות בקיצור ומחיקת רישומים פליליים

שתף כתבה עם חברים

הממשלה ביקשה דחייה נוספת ביישום חוק המידע הפלילי ותקנות השבים. הבנקים, התאחדות התעשיינים, המועצה לשלום הילד וגופים נוספים, דורשים לפתוח מחדש את סעיפי החוק החדש ומזהירים מהשלכותיו. מנגד, לשכת עורכי הדין קוראת ליישמו בהקדם   

ועדת החוקה של הכנסת (צילום ארכיון)

ועדת החוקה של הכנסת דנה היום (30 נובמבר) בחוק המידע הפלילי ותקנות השבים, אשר צפוי לקצר משמעותית את תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישומים פליליים, ולהגביל את מסירתם, ובכך להקל על שיקום אזרחים שמעדו ועל חזרתם למעגל התעסוקה.
החוק אושר בשלוש קריאות כבר בינואר 2019, אך כניסתו לתוקף נדחתה פעמיים והיום ביקשה הממשלה לדחות אותו בפעם השלישית, באישור ועדת חוקה, עד יולי 2022. זאת על מנת לסיים את היערכות הרשויות והתממשקות כל הגופים שמנהלים הליכים פליליים במדינת ישראל למערכת אחת.
החוק קובע רשימה מוגבלת של גופי בטחון וגופים ציבוריים המוסמכים לקבל מידע מהמרשם הפלילי, אך אוסר על מעסיקים פרטיים את דרישת המידע. כמו כן בתחנות המשטרה יתאפשר לאזרח או למיופה כוח מטעמו עיון בלבד ברישום הפלילי, ללא הדפסתו.

החוק קובע קיצור התקופות להתיישנות עבירה ומחיקתה, בעיקר בכל הנוגע לעבירות ראשונות. תקופת ההתיישנות התקצרה בשנתיים או שלוש (בהתאם לעבירה) ואילו תקופת המחיקה התקצרה בחמש או שש שנים נוספות (בהתאם לעבירה). כך, לדוגמא, במקרה ואדם בגיר הורשע וזהו פרט הרישום היחיד, ולא הוטל עליו עונש מאסר, תתיישן ההרשעה כעבור ארבע שנים ותימחק כעבור ארבע שנים נוספות (או חמש ככל ומדובר בעבירות המוגדרות כחמורות יותר). בנוסף, הועדה דנה באישור תקנות בעניין החזקת תיקים פתוחים וסגורים, ומשך הזמן בו יוכלו הרשויות המוסמכות לקבל מהמשטרה מידע על תיקים כאלה, שלא הוגש בהם כתב אישום.

היועצת המשפטית של בית הנשיא עו"ד אודית קורינלדי-סירקיס, ציינה היום בדיון בכנסת, כי נשיא המדינה יצחק הרצוג רואה חשיבות בכניסת החוק לתוקף בהקדם. לבית הנשיא מוגשות מאות בקשות חנינה העוסקות במחיקת רישומים פליליים, ומאחר שהחוק החדש טרם נכנס לתוקפו, אזרחים אשר היו יכולים להנות ממחיקת רישומים פליליים אחרי 8 שנים, נאלצים להמתין לדוגמה 17 שנים, בהתאם לתקופת המחיקה הרלוונטית על פי החוק הישן.

מאידך, לוועדה הוגשו הסתייגויות של גופים חזקים במשק, הדורשים לבחון הכנסת תיקונים בחוק, עוד לפני כניסתו לתוקף. בנק ישראל הזהיר את חברי הועדה, כי החוק בנוסחו הקיים אינו מאפשר מתן הרשאות לעיון במרשם הפלילי לתאגידים הבנקאיים. לדברי המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, פירוש הדבר, שעיני המערכת יהיו קשורות ולבנקים יוכלו להתקבל עובדים בעלי מעורבות פלילית.  "חשוב כי למערכת הבנקאית תינתן האפשרות לשקול את עברו הפלילי של מועמד לעבודה", אמר אבידן.

גם התאחדות התעשיינים הזהירה מחסימת המידע מהמרשם הפלילי בפני מעסיקים פרטיים. לדברי ההתאחדות, "יווצרו מצבים אבסורדיים עד מסוכנים, החל מהעסקת עובדים בעלי רקע פלילי בעבירות רכוש כסמנכ"לי כספים בחברות, תוך גישה למשאבים כספיים אדירים, דרך העסקת עובדים בעלי רקע פלילי בעבירות סמים בחברות פארמה…".

גם המועצה לשלום הילד שיגרה אזהרה, כי "רשת ההגנה על ילדים מחוררת". לאור דחיית כניסת החוק המלא לתוקף, דורשת המועצה מחברי הכנסת לאשר בנפרד הוראת שעה, אשר תסמיך את הרשויות המקומיות מיידית לבחון רישומים פליליים, כולל תיקים פתוחים, של העובדים המועסקים דרכן, בכללן עובדי גנים ומוסדות חינוך.

עו"ד טליה גרידיש

לשכת עורכי הדין, באמצעות עורכות הדין טליה גרידיש ורלי אבישר, בירכה על קיצור תקופות ההתיישנות ומחיקת הרישומים והאמצעים שנועדו למנוע זליגת מידע פלילי, שנקבעו בחוק, לרבות איסור דרישת תצהיר אודות עבר פלילי ביחס למעסיקים.

לשכת עורכי הדין קוראת לקצר את משכי התקופות שנקבעו גם ביחס למסירת מידע על תיקים פתוחים אשר לא הוגש בהם כתב אישום, לידי הרשויות המוסמכות. הלשכה הציעה לקבוע כי משך הזמן לדיווח על תיקים אלו יוגבל בהתאם למשך הזמן הקיים לתביעה לגבש ולהגיש כתב אישום אחרי חקירה על פי הנחיית היועמ"ש. "מטרת החקיקה להגדיר מחדש נקודת איזון ראויה ולאפשר לאנשים בעלי רישומים פליליים, ביניהם גם כאלו שלא הורשעו מעולם, לשוב למוטב, להשתלב בחברה ובתעסוקה למנוע פגיעה בפרטיות לאורך זמן", אמרה עו"ד גרידיש.

הדיון בוועדה יתחדש בשבועות הקרובים.

עוד על חוק המידע הפלילי ותקנת השבים – בטור של עו"ד גיא רבי

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות