כתב האישום נגד דוד ביטן: שבע פרשות שוחד ב-700 אלף שקל

שתף כתבה עם חברים

כתב האישום מייחס לח"כ ביטן קבלת טובות הנאה מבעלי אינטרסים ויזמי נדל"ן בין השנים 2011-2017. בפרשת שוחד נפרדת נאשמים גם המשנה לראש עיריית תל אביב לשעבר, ארנון גלעדי וחיים רביבו

צילום: פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע על העמדתו לדין של חבר הכנסת דוד ביטן בעבירות לקיחת שוחד בסכום כולל של 715 אלף שקל בשבע פרשות שונות, ובעבירות הפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. את העבירות ביצע לכאורה במסגרת תפקידיו בעיריית ראשון לציון ובמהלך כהונתו כחבר כנסת וכיו"ר הקואליציה.

בנוסף, הוחלט על העמדתו לדין של ארנון גלעדי, ששימש בתפקידים בכירים בעיריית תל אביב ובהם המשנה לראש העיר, בעבירות לקיחת שוחד והפרת אמונים. עוד הוחלט על העמדתם לדין של תשעה נאשמים נוספים וחברות בניהולם, בעבירות שוחד, הלבנת הון ועבירות מס, כל אחד לפי חלקו.
כתב האישום מייחס לביטן קבלת טובות הנאה ממספר יזמים ובעלי אינטרסים בין השנים 2011-2017. נטען כי בתמורה, פעל ביטן לכאורה לקידום אינטרסים של אותם גורמים, במסגרת תפקידיו הציבוריים, תוך ניצול מעמדו, קשריו והשפעתו בשלטון המקומי ובמשרדי הממשלה.
על פי הנטען, חלק הארי של טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מגורמים שונים התקבלו באמצעות ובתיווך חברו הקרוב מ"י, בעל עסקים בראשון לציון. נטען כי בין השניים התקיימה שותפות פלילית ממושכת, במסגרתה קיבל ביטן מ-מ"י שירותים שונים, בהם שירותי הלבנת הון והחזקת כספים, העמדת קו אשראי ושירותים אישיים מגוונים.

ארנון גלעדי

פירוט הפרשות

על פי עובדות האישום הראשון, בין השנים 2011-2017 התקיימה בין ביטן לבין היזם ד"ג מערכת יחסים שוחדית מתמשכת לכאורה, במסגרתה לקח ביטן מד"ג טובות הנאה כספיות בתמורה לקידום שלושה פרויקטים נדל"ניים שבהם היה מעורב ד"ג בתל אביב. נטען כי בשנת 2011 לקח ביטן מד"ג טובות הנאה בתיווכה של מירב שמולי, ידידתו הקרובה של ביטן, בסכום בלתי ידוע, בתמורה לקידום אחד הפרויקטים.

לפי הנטען, בין השנים 2015-2017 לקח ביטן מד"ג ומעו"ד אבי דוידוב טובות הנאה כספיות, באמצעות מ"י בסכום כולל של 285 אלף שקל, אשר הוסוו באמצעות חשבוניות פיקטיביות, ונשמרו עבור ביטן על ידי מ"י בקופה פרטית, במסגרת ההתחשבנות הכספית בין השניים. בנוסף, הובטח לביטן מד"ג לכאורה תשלום נוסף בסך 250 אלף שקל. בתמורה, נטען, ביטן פעל על מנת להשפיע על ארנון גלעדי לפעול במסגרת תפקידו בעיריית תל אביב על מנת לקדם אספקטים שונים בשלושת הפרויקטים בתל אביב.

נטען כי גלעדי ניצל את תפקידו והשפעתו בעירייה על מנת להיענות לבקשותיהם של ביטן ושל ד"ג, ובתוך כך בשנת 2011 לקח טובות הנאה כספיות בעד פעילותו, ובשנים 2017-2017 פעל תוך הימצאות בניגוד עניינים חמור.

על פי האישום השני, בין השנים 2013-2015 לקח ביטן טובות הנאה כספיות לכאורה מחברת דניה סיבוס, באמצעות מ"י בסך של 336 אלף שקל, בתמורה לקידום תכנית להקמת תחנת דלק במחלף עין הקורא על כביש 431. נטען כי טובות ההנאה שלקח ביטן מדניה סיבוס הוסוו באמצעות חשבוניות של מקורבו של ביטן, מ"י אשר התחלק איתו לכאורה בטובות ההנאה הכספיות שהתקבלו מדניה סיבוס. יצוין כי לאחר שימוע החליט היועמ"ש לסגור את התיק נגד חברת דניה סיבוס ומנהליה, רונן גינזבורג ואייל לנגר, על אף האישום בעניין זה נגד ביטן.

מירב שמולי ודוד ביטן (פייסבוק)

על פי האישום השלישי, בין השנים 2013-2016 לקח ביטן מיזם הנדל"ן מוטי שעבני ומהחברה שבבעלותו לכאורה טובות הנאה בדרך של סיכום בין השניים לפיו ביטן יקבל זכויות (דירות) בפרויקט הנדל"ן "ראשון סנטר". נטען כי על מנת להסתיר את מעורבותו של ביטן בסיכום ולהסוות את טובת ההנאה שניתנה לו לכאורה, כרתו מ"י ושעבני ביניהם, בהנחיית ביטן, שורת הסכמים בהם נכתב בכזב כי מ"י הוא זה שיסייע לשעבני והוא זה שיקבל את טובות ההנאה. בתמורה, על פי הנטען, סייע ביטן לשעבני בקידום הפרויקט בעיריית ראשון לציון ובוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

על פי האישום הרביעי, בחודש אוגוסט 2017 לקח ביטן מאלי נחום, מהנדס אשר החזיק משרד אדריכלים בראשון לציון, טובות הנאה לכאורה בסך 60 אלף שקל, ביודעו כי נחום זקוק לסיועו בעניין דרישה מנהלית להגשת תכניות בניה באמצעות מערכת מקוונת, אשר הסבה לנחום נזקים כבדים. נטען כי נחום העביר לביטן את טובות ההנאה הכספיות במזומן באמצעות מ"י.

כמפורט באישום החמישי, בחודש ספטמבר 2017 לקח ביטן לכאורה מאלברט ביטון, יזם העוסק בנדל"ן ומהחברה שבה היה ביטון שותף, אמריקן סייף רום, טובות הנאה כספיות בסך 10,000 שקל באמצעות מ"י, בתמורה לכאורה לסיוע של ביטן מול עיריית ראשון לציון בהפחתת חובות ארנונה.

לפי האישום השישי, בשנת 2014 לקח ביטן טובות הנאה בסך 40 אלף שקל לכאורה מליהי קופרלי סונק, מנהלת נכסי הנדל"ן של קבוצת חצי חינם. נטען כי השוחד הוסווה באמצעות קבלות של עמותה, בהן נרשם בכזב כי הוצאו בגין מתן שירותי פרסום. זאת, בתמורה לכאורה לסיוע שהעניק ביטן ל"חצי חינם" בהסדרת שימוש חורג במקרקעין עליהם הוקם אחד מסניפי הרשת ובהסדרת חניות. עוד נטען כי בשנת 2017 ביקש ביטן מקופרלי טובות הנאה כספיות בסך של 10,000 שקל בתמורה לקביעת פגישה עם מנכ"לית תאגיד המים של ראשון לציון, בשל בעיה בלחץ מים.

על פי האישום השביעי, לכאורה באוקטובר 2017 לקח ביטן מיצחק ג'דע, הבעלים של חברת משרהיט, העוסקת ביבוא ריהוט משרדי, טובות הנאה בסך 23 אלף שקל באמצעות מ"י, בתמורה לסיוע שהעניק ביטן לג'דע בקשר עם קידום בניית מלון בשכונת עיר ימים בנתניה. נטען כי טובות ההנאה הכספיות שלקח ביטן מג'דע הוסוו באמצעות חשבונית של חברת ל"ק, ונשמרו עבור ביטן על ידי מ"י במסגרת ההתחשבנות הסודית.

חיים רביבו, ארנון גלעדי

על פי אישום שמיני, על אף הימצאותו בניגוד עניינים, הנובע מהשותפות הפלילית לכאורה, מהתלות הכלכלית, מיחסי החברות העמוקים ומהקשרים ההדוקים בין ביטן לבין מ"י, פעל ביטן לכאורה במסגרת תפקידיו הציבוריים תוך ניצול קשריו, מעמדו והשפעתו, לקידום אינטרסים שונים של מ"י ומקורביו בשורה של מקרים שבהם היו זקוקים להיענות של עובדי ציבור שונים לבקשותיהם. נטען כי בתקופת היותו ח"כ ויו"ר הקואליציה, פעל ביטן כדי לסייע למ"י ומקורביו, לכאורה בקשיים שונים שבהם נתקלו מול עיריית ראשון לציון, מועצה אזורית עמק לוד, עיריית הוד השרון, משרד הפנים, משרד המשפטים, רשות מקרקעי ישראל ועיריית רמלה. האישום התשיעי נוגע לעבירות מס ואי דיווח על ההכנסות שצמחו לביטן לכאורה מטובות ההנאה הכספיות.

באישום העשירי נאשמים ארנון גלעדי ואנשי העסקים יוסף רענן והכדורגלן לשעבר חיים רביבו. נטען כי בשלהי שנת 2017 לקח גלעדי משלושה יזמי נדל"ן בהם רביבו טובות הנאה בסך 30 אלף שקל, זאת לכאורה על מנת לסייע להם בקידום הליכים תכנוניים מול גורמי מקצוע בעיריית תל אביב ובוועדות התכנון. נטען כי גלעדי אסף את הכספים באמצעות רענן יוסף, אשר הפקיד אותם בחשבון בנק ששימש למימון פעילויות לקידום מועמדותו של גלעדי וטיפוח תדמיתו הציבורית, ואשר זהותו של גלעדי כנהנה בו הוסתרה. נטען חיים רביבו היה אחד משלושת יזמי הנדל"ן, אשר נתן לכאורה שוחד לגלעדי באמצעות העברת סכום בסך 10,000 שקל תמורת קידום ענייניו בעיריית תל אביב.

לאחר בחינת הטענות שהועלו בשימוע, החליט היועץ המשפטי לממשלה להימנע מהעמדתו של ביטן לדין בפרשה נוספת העוסקת ביזם הנדל"ן בני סולימני. התיק נגד סולימני עצמו נסגר.

בהתאם לחוק חסינות חברי הכנסת, היועמ"ש העביר עותק מכתב האישום ליו"ר הכנסת, על מנת לאפשר לח"כ ביטן להודיע לכנסת האם הוא מעוניין לבקש שתעמיד לו חסינות מפני העמדתו לדין פלילי.
הפרשות נחקרו ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בשיתוף עם רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון. התיק ינוהל על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, על ידי עורכי הדין אתי בן-דור, יעל שניידר, עדי אפלבוים-גרוזמן, רוי גורדון ומיכל גזית.

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות