צווארון לבן
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | צווארון לבן
0509936616 מידע מורחב
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יפעת כהן
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד רויטל סבג שקד
פלילי | אסירים | אלימות | פשיעה חמורה
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון

מבקר המדינה על כישלון המלחמה באלימות והגזענות בספורט

הפסקת הפעילות של המועצה למניעת האלימות בספורט, הוויכוח על מימון המערך המשטרתי, ואפס כתבי אישום על עבירת גזענות במגרשי הספורט * ההמלצה המרכזית: דרוש שיתוף פעולה הדוק בין כל הגופים

בעקבות אירועי אלימות חוזרים ונשנים במגרשי הספורט, ובהתבסס על המלצות ועדות שונות שעסקו בנושא והמליצו על כלים להתמודדות עם התופעה, מבקר המדינה שב ובדק את נושא מניעת האלימות בספורט.
הדוח הקודם שפורסם בנושא התייחס לשנים 2011-2014 ופורסם באוקטובר 2015. בחודשים פברואר עד ספטמבר 2020 ערך משרד המבקר ביקורת מעקב מורחבת בנושא, כדי לבדוק מה השתנה מאז הביקורת הקודמת.
הביקורת הנוכחית נערכה במשרד התרבות והספורט; במטה הארצי של המשטרה; באגף השיטור, אבטחה וקהילה; באגף חקירות ומודיעין במחוז ירושלים; במשרד לביטחון הפנים; במשרד החינוך; במועצה להסדר הימורים בספורט; בהתאחדות לכדורגל; ובאיגוד הכדורסל.

אחד הנתונים העולים מהדוח הוא זה: חלה ירידה של 22 אחוז בפתיחת תיקי חקירה בנושא אלימות בספורט (נפתחו 199 תיקים בעונת המשחקים 2018/2019). המשטרה פתחה תיק חקירה אחד בלבד על עבירת גזענות בעונות המשחקים 2017/18 ו-2018/19. אפילו תיק זה הסתיים ללא כתב אישום.

נתונים אלה באים לכאורה בסתירה לנתונים אחרים המתייחסים לאותה תקופה – אלה של בתי הדין המשמעתיים של ההתאחדות לכדורגל ואיגוד הכדורסל. נתוני ההתאחדות והאיגוד מצביעים דווקא על עלייה של 15 אחוז – יותר מ-2,600 הרשעות נרשמו בבתי הדין המשמעתיים של ההתאחדויות.

באשר לעבירות גזענות – בית הדין של ההתאחדות לכדורגל הרשיע בעבירות גזענות ב-62 מקרים, ובית הדין של איגוד הכדורסל ב-15 מקרים. לדברי המבקר, היקף ההרשעות מבטא עלייה ניכרת של מאות אחוזים מול השנים שנסקרו בדוח הקודם.

המיעוט הבולט של תיקי החקירה וכתבי אישום בשל התבטאויות גזעניות (בכל העונות) משקף "חולשה מהותית ועשייה בלתי מספקת של מערך האכיפה  המשטרתית", מציין המבקר.

חשודים בקריאות גזעניות בהארכת מעצרם בבית המשפט, 2014 (צילום ארכיון להמחשה: פלאש 90)

המועצה למניעת אלימות בספורט
מהביקורת הנוכחית עולה כי "המועצה למניעת אלימות בספורט" שהוקמה ב-2009 פעלה עד יולי 2017, אז פג תוקף המינוי של יו"ר המועצה. מאז לא מינו שרי התרבות והספורט מועצה חדשה. לדברי הביקורת, אי-מינוי חברי מועצה ובראשם יו"ר "אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק, המקיימות את המועצה והמחייבות את איוש התפקידים שבה, ופוגע ביכולת למנוע את תופעת האלימות בספורט".
חמור מכך: בביקורת הקודמת צוין כי המועצה לא גיבשה תוכנית מסודרת לפעולה ולטיפול בנושא האלימות בספורט, כמתחייב מתפקידיה. ביקורת המעקב הנוכחית התייחסה למחדל זה כאשר ציינה כי המועצה הפסיקה את פעילותה בטרם גיבשה תוכנית כזו.

בביקורת הקודמת נכתב כי משרד התרבות והספורט לא השכיל להוביל ולתכלל את פעילות הגופים השונים בתחום מניעת האלימות ואת קידום הנושאים הנוגעים לבניית והפעלת המערך להתמודדות עם אלימות. כמו כן נכתב כי המשרד לא הצליח לקדם שיתוף פעולה עם משרד החינוך, המשטרה וגופי הספורט, הקשורים לגיבוש כלי אכיפה, מניעה וחינוך.
כתוצאה מכך, קובעת הביקורת, "לא קיבלה ההתמודדות עם האלימות בספורט את תשומת הלב הראויה ולא מוצה הפוטנציאל הגלום בקיומו ובהפעלתו של מערך אחד שיוביל פעולות חינוכיות למניעת אלימות ופעולות אכיפה".
זאת ועוד, לפי הביקורת הקודמת לא צלח ניסיונה של המועצה לבנות מסד נתונים שיאגור מידע על אירועי אלימות בספורט. בביקורת המעקב עלה כי הן המועצה והן משרד התרבות והספורט לא יזמו חלופה לכך.

טרם בוצע קישור בין כרטיסי האוהדים למערכת ממוחשבת של המשטרה, המיועדת לזהות אוהדים שהורחקו מהמגרשים (צילום ארכיון להמחשה)

המערך המשטרתי למניעת אלימות בספורט
משרד התרבות והספורט העביר למשטרה 58 מיליון שקל לטובת הקמת יחידה משטרתית מיוחדת תחת הכותרת "המערך המשטרתי לאלימות בספורט" – יחידה מיוחדת שהוקמה ב-2017 ואמורה לכלול דסק ייעודי במחלקת המודיעין של המשטרה, אשר יעסוק בנושא האלימות בספורט. בנוסף, 20 מיליון שקל מועברים למשטרה בכל שנה כתקציב עבור שיטור בשכר במשחקים.

נכון לדצמבר 2019, קובע המבקר, חלק מהשוטרים שמקבלים שכר מפרויקט זה מועסקים בפעילויות אחרות שאינן קשורות למניעת אלימות בספורט, ורק חלק מהמשרות במערך מאוישות (58 אחוז). יתר המשרות היו אמורות להיות מאוישות במסגרת הפעלת שלב ב' של המערך – שלב שלא יצא לפועל עקב היעדר הסכמות בין משרד התרבות והספורט לבין המשרד לביטחון פנים והמשטרה באשר להמשך המימון. המשך הפעלת המערך החל משנת 2021 מוטל בספק עקב ויכוח בין-משרדי זה.

הדוח משנת 2015 מתח ביקורת על כך שלמרות המלצות ועדת מיוחדת שמונתה לבדוק את הנושא (ועדת צור) – טרם בוצע קישור בין כרטיסי האוהדים למערכת ממוחשבת של המשטרה, המיועדת לזהות אוהדים שהורחקו מהמגרשים. ובביקורת הנוכחית? התברר כי לא חל שום שינוי במצב.
זאת ועוד, בביקורת קודמת צוין כי על אגף חקירות ומודיעין במשטרה לעקוב אחר האופן שבו מיישמים קציני החקירות את ההוראה לחייב מורחקים להתייצב בתחנת המשטרה ולעדכנה או לגבש לה חלופה לפי הצורך. בביקורת המעקב נמצא כי למטה הארצי במשטרה כלל אין נתונים על התייצבות מורחקים שהוטלה עליהם חובת התייצבות בתחנת המשטרה במועד המשחק.
מתברר כי לא בוצעו במטה הארצי בחינה והפקת לקחים בדבר יעילות הענישה מסוג זה, והאפשרות לשפר את השימוש בה. למעשה, הביקורת הנוכחית מצאה פערים של מאות אחוזים בין נתוני הדוחות של המטה הארצי על שיעור המורחקים ממגרשי הספורט, לבין הנתונים שהתקבלו מהמחוזות המשטרתיים שנבדקו.

לעומת זאת, יש גם שיפור. בביקורת הקודמת עלה כי פרטי המורחקים ממגרשי הספורט, בידי קצין משטרה או בצו בית משפט, ופרטי צו ההרחקה – לא היו זמינים לכוחות המשטרה בשטח. בביקורת המעקב עלה כי במהלך 2019-18 השלימה המשטרה בניית מערך טכנולוגי למעקב אחר התייצבות מורחקים בתחנות משטרה (שירת הסירנה), ויצירת אפליקציה המאפשרת לשוטרים ששובצו לאירוע הספורט לקבל בזמן אמת רשימה ותמונות של מורחקים שלא התייצבו בתחנת המשטרה כנדרש.
בהקשר זה אפשר לציין את הביקורת הקודמת ממנה עלה כי ההתאחדות לכדורגל אינה משתמשת בכל הכלים החינוכיים והמניעתיים העומדים לרשותה, והיא אף לא פיתחה כלים נוספים כדי להתמודד עם התופעות בזירה המקומית. בביקורת המעקב, לעומת זאת, נכתב כי בית הדין של ההתאחדות מקל בענישה של קבוצות המוכיחות כי תבעו אוהדים שפעלו באלימות או בגזענות במגרשי הספורט – מצב המדרבן קבוצות לפעול למניעת תופעות אלימות וגזענות.

אלימות במשחק כדורגל (צילום ארכיון להמחשה מתוך דוח המבקר)

המלצות המבקר
בין היתר ממליץ המבקר כי משרד התרבות והספורט ירכז מאגר אחד של כל אירועי האלימות והגזענות בספורט, שיקלוט נתונים ממשטרת ישראל ומההתאחדויות השונות.
כמו כן מומלץ לכונן מחדש את המועצה למניעת אלימות בספורט, וכי מיד עם כינונה תפעל המועצה לגיבוש תוכנית כוללת, תשלים בניית מסד נתונים כולל על אירועי אלימות ותיזום מחקרים או סקרים לפיתוח ידע שבתחום אחריותה.

לפי המבקר, על משרד התרבות והספורט להיות הגוף המתכלל של הגופים ושל הפעולות בכל הנוגע למניעת אלימות בספורט; מומלץ שהוא יגבש תוכנית כוללת מתאימה לשם כך, לרבות יעדים להפחתת אירועי האלימות, לוח זמנים להשגת היעדים וכלי מעקב ומדידה.

עוד מומלץ, כי משרד התרבות והספורט יפעל מול המשטרה לקידום הפקת כרטיסי אוהדים משולבים במינויים אשר יכללו זיהוי טכנולוגי המקושר למערכת המורחקים במשטרה. זיהוי זה יאפשר מחד כניסה בטוחה ומהירה למגרשים, ומאידך – מניעת כניסת מורחקים על ידי שימוש בכרטיס לכניסה למגרש. מומלץ גם לבחון פיתוח יישום המתאים לטלפון חכם.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)

המבקר מוסיף וממליץ כי הפרקליטות תפעל עם משרד התרבות והספורט, המשטרה וההתאחדויות לכדורגל ולכדורסל, לקידום מתווה למאבק בתופעות גזענות בספורט, שעליו סוכם אצל היועץ המשפטי לממשלה כבר בשנת ב-2013. "מומלץ למשטרה לקבוע יעד לשיעור המורחקים שתחול עליהם גם חובת התייצבות ולעקוב אחר מימושו", מוסיף המבקר, "בנוסף מומלץ גם שהמשטרה תשקול לחייב בהתייצבות כל מי שהורחק בהחלטת בית משפט או קצין משטרה, כפי שהמליץ פרקליט המדינה".

המבקר ממליץ למשרד התרבות והספורט ומשרד החינוך לחבור לשיתופי פעולה עם איגודי הספורט, ולגיבוש תוכניות משותפות בקרב ילדים ונוער. כמו כן מומלץ שמשרד התרבות והספורט יפעל לפרסום קולות קוראים לתמיכה בארגוני האוהדים והעמותות מהחברה האזרחית שיפעילו – בסיועו התקציבי – פרויקטים חינוכיים למניעת אלימות וגזענות בספורט ולהקניית ערכים ספורטיביים.
באשר למערך המשטרתי למניעת אלימות בספורט, המבקר קובע כי "על המשטרה להקצות למערך למניעת אלימות בספורט את כוח האדם, המשאבים והאמצעים שנקבעו בהסכם עם משרד התרבות והספורט, ולפעול להסדרת הכפיפות הפיקודית והמקצועית של המערך".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן