תקדים רועי חיון: לא ישלם מס על חמישה מיליון שקלים שחולטו ממנו

שתף כתבה עם חברים

השופט הרי קירש מבית משפט המחוזי בתל אביב קבע בניגוד לעמדת רשות המסים, כי כספים אשר חולטו מעבריין מורשע מהווים למעשה הוצאה מוכרת שמפחיתה את חבות המס שלו.

רועי חיון. צוחק מי שצוחק אחרון

חילוט כספי עבירה בהליך פלילי ייחשב לעבריין המורשע כהוצאה מוכרת אשר בגינה יופחת המיסוי על הכנסותיו, שכן לאחר שפירות העבירה הופקעו על ידי המדינה – אין הצדקה לשוב ולחייב את העבריין במס על הון שכבר אינו בידיו וחולט ממנו.
כך קבע בפסיקה תקדימית שופט בית משפט המחוזי בתל אביב, הרי קירש, בעקבות ערעורו של איש הפיננסים רועי חיון, מי שהוגדר בעשור הקודם כ"נער הזהב" של אתרי ההימורים בספורט.

בשנת 2016 נידון חיון ל-28 חודשי מאסר על ארגון הימורים, עבירות מס והלבנת הון. בכתב האישום שתוקן בהסדר טיעון, לא נקבע היקפם של הרווחים ושל ההכנסות שהפיק חיון מפעילות ההימורים וההלוואות בריבית שבביצוען הודה, אך במסגרת העונש נקבע קנס פלילי של שני מיליון שקל וחילוט של חמישה מיליון שקלים.

להסדר הטיעון נלווה הסכם בין חיון לבין רשות המסים על הסדר אזרחי להסרת המחדל (חוב המס שלו) – אך מאחר והכנסותיו ורווחיו המדויקים לא נקבעו, הצדדים הסכימו כי הכנסותיו בשנות ביצוע העבירות יוערכו לפי הצהרות ההון שהגיש חיון בשנת 2008, ולאחר מכן עם ההסדר בסוף 2015.
בהסכם השומה המבוסס על הפרשי ההון נקבע כי בשנות המס 2010 עד 2015 חיון הפיק הכנסות בסכום של 6.8 מיליון שקל עליהן הוא לא דיווח, והוסכם כי סכום המס לתשלום יעמוד על 4.7 מיליון שקל. עם זאת, חיון טען באמצעות פרקליטיו, עורכי הדין משה מזרחי ועמית קריגל, כי מרבית ההכנסות שהפיק מן העבירות – חמישה מיליון שקל מתוך 6.8 מיליון שנקבעו בשומה – כבר חולטו ממנו בהליך הפלילי, ולפיכך אין מקום לחייב אותו במס על כספים שכבר הוצאו מידיו ואינם בידיו.
לכן, בהסכם השומה הסכימו הצדדים על התדיינות נוספת אחרי גזר הדין: הוחלט כי חיון ישלם למס הכנסה את מלוא השומה הנדרשת (4.7 מיליון) אך יוכל להגיש ערעור אזרחי בו יבקש לנכות מהמס בו הוא חויב את הכספים שחולטו, ולמעשה לאפס את חוב המס.

בערעור על השומה שהגיש חיון לבית המשפט המחוזי, עורכי הדין מזרחי וקריגל טענו כי "התעשרותו של חיון נשללה ממנו כבר כתוצאה מפעולת החילוט, וחילוט הרכוש מהווה נטילת ההכנסה בשלמותה". מנגד, רשות המסים הזהירה את בית המשפט, כי "ככל שיתיר ניכוי הוצאה בשל החילוט, יהיה בכך כדי לעקר את הסנקציה שהמחוקק התכוון להטיל ולכרסם במאמצי הציבור להילחם בפשיעה".
השופט קירש כתב בפסק הדין כי "מושכל יסוד בתחום המסים הוא כי מס הכנסה יש להטיל אך על התעשרותו של אדם, ובדרך כלל על התעשרות ממומשת בלבד. כאשר צו שיפוטי מפקיע את פירות העבירה מידי העבריין (בחילוט), מתעורר ספק אשר לעצם קיום ההתעשרות".
השופט דחה את עמדת רשות המסים כי החילוט בהליך הפלילי הוא סוג נוסף של עונש, ולפיכך מוצדק להטיל מס על הכנסות המערער כאילו הן לא חולטו. לדברי השופט, "התכלית העונשית איננה נתפסת כמטרתו העיקרית של החילוט, וניסיון הרשות להבליט את הפן העונשי איננו עולה בקנה אחד עם מגמת הפסיקה בישראל. שתי התכליות שכן הודגשו בפסיקה הן התכלית הקניינית – 'הוצאת בלעו של העבריין מפיו' כלומר שלילת פירות העבירה, ושלילת התמריץ הכלכלי".

השופט הרי קירש

השופט אף התייחס להצעת חוק ממשלתית חדשה מיולי 2018 בנושא חילוט תקבולי עבירה. בדברי ההסבר להצעת החוק (שהליכיה טרם הסתיימו) נכתב כי "התפיסה היא שהחילוט אינו פוגע בכיסו של הנידון, אלא מטרתו להוציא מידיו רכוש שאינו שייך לו והושג בעבירה".
השופט הירש ביקר את רשות המסים: "קשה להבין כיצד טיעוני המשיב (על החילוט כעונש, ז"ק) מתיישבים עם ההסבר הנ"ל, שנכתב על ידי משרד המשפטים. ואכן, אני מוצא בדברי ההסבר חיזוק למסקנה כי אין הצדקה פיסקאלית להותיר על כנם הן את החילוט והן את המיסוי המלא של ההכנסה המחולטת… תוצאה אחרת תגרום לגבייה ביתר של מסים ולעיוות כלכלי מובהק. הפגיעה בקניינו של האזרח תהיה בלתי מידתית ומיותרת."האם חילוט שמוכר כהוצאה בחישוב ההכנסה החייבת 'יכאב' פחות מאשר חילוט שאין בצדו הוצאה?", השיב השופט לטענות המדינה בשאלה משלו וענה: "ברור שכן… אולם באיזון הדברים, תוצאה זו עדיפה על פני הטלת מס גבוה ביותר על התעשרות שהופקעה על ידי המדינה עצמה – תוצאה כואבת מדי אפילו עבור אזרח שפשע והורשע בפלילים".

לסיכום קבע השופט: "אינני מקל ראש בחשיבות המאבק בפשיעה… 'בלעו' של המערער הוצא באמצעות החילוט ועל ידי כך נפגעה או נשללה כדאיות העבריינות. ומשהופקע ההון מידיו של המערער אין הצדקה לשוב ולמסות את ההון כאילו נותר בידיו. המשמעות המעשית של קביעתי היא כי תיווצר בידי המערער הוצאה עסקית בסך חמישה מיליון שקל המיוחסת לשנת המס 2017. ככל שאין בידי המערער לנכות את מלוא ההוצאה בשנת המס 2017, אזי ייווצר בידיו הפסד עסקי שניתן לקיזוז משנת המס 2018 ואילך".

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות