לשכת עורכי הדין בעד המתווה הקנדי: לאפשר גידול ביתי של קנאביס

שתף כתבה עם חברים

לקראת דיון בחוק הלגליזציה בממשלה, הלשכה קוראת לאפשר גידול שתילים בבית לשימוש עצמי ולקבוע לאלתר את המקומות הציבוריים בהם יותר עישון

איור: פוסטה

לשכת עורכי הדין תומכת בהצעת משרד המשפטים ללגליזציית קנאביס לשימוש עצמי למטרות פנאי ואי-הפללה.
בנייר עמדה שהפיצה הלשכה לקראת דיון הממשלה בהצעת החוק, נאמר כי "הסדרת שוק הקנאביס במסגרת חקיקה תמנע הפללתם של אזרחים נורמטיביים, תגביר את אמון הציבור במערכת אכיפת החוק, תמזער חשיפת משתמשים לגורמי פשיעה, תאפשר פיקוח על החומרים ותעודד פניה לקבלת טיפול ללא חשש ובושה, תוך שימת דגש על בריאות הציבור".
עוד לפי הלשכה, "מדובר בהצעת חוק חשובה ביותר, אשר נותנת מענה הולם לשיח הציבורי המשתנה ולבחינה המחודשת בשאלה בדבר ההצדקה לקיומו של איסור פלילי הקבוע בפקודת הסמים".

עו"ד טליה גרידיש ועו"ד חיה ציון זכאי, אשר כתבו את העמדה בתמיכת ראש לשכת עורכי הדין עו"ד אבי חימי מציעות אף ללכת צעד נוסף מעבר להצעת משרד המשפטים ולאפשר גידול ביתי של מספר שתילים לשימוש עצמי – כפי שאושר בקנדה.
נציגות הלשכה מצטטות את הנתונים המצטברים מהארץ ומהעולם, בדבר עלייה מתמשכת בהיקף השימוש בקנאביס בקרב אזרחים, לרבות קטינים. לפי הנתונים, משטרת ישראל פתחה בשנים 2015-2010 כ-29 אלף תיקי שימוש עצמי. "מנגנוני האכיפה הקיימים היום לא רק שלא הביאו לירידה בשימוש, אלא אף החריפו את בעיות הפשיעה", כתבו עורכות הדין, "אף בדו"ח מומחים של האו"ם משנת 2011, נקבע כי המלחמה בסמים נכשלה, ואין הצדקה לא מהפן הכלכלי ולא מהפן של שמירת הסדר הציבורי, להשקיע במלחמה זו".

"אין הצדקה להשקיע במלחמה כזו" (צילום להמחשה: GRAS GRÜN מאתר Unsplash)

המסקנה, כתבו עורכות הדין גרידיש וציון, היא כי "נדרשת מדיניות חלופית להתמודדות עם צריכה של סמים, ויש להתייחס לכך כבעיה רפואית-חברתית ולא אכיפתית. המטרה היא צמצום כוחו של הפשע המאורגן והפעלת תוכניות חינוכיות וטיפוליות לנוער".

נייר העמדה סוקר את השינוי במדינות העולם. בארצות הברית, מרבית המדינות עברו למדיניות אי הפללה בדרגות משתנות. במדינת קולורדו, כל אדם מעל גיל 21 רשאי גם לגדל עד שישה צמחים של סם לצריכה עצמית.
החוק הקנדי שנכנס לתוקף בשנת 2018, מתיר לכל אדם מעל גיל 18 להחזיק בקנאביס בכמות של עד 30 גרם, ולקנות אותו ממוכר מורשה.
באוסטרליה תוקן החוק המתיר לבגיר להחזיק בכמות של עד 50 גרם ולגדל שני עציצים בביתו.

היבט נוסף הינו ההיבט הכלכלי. לגליזציה פוגעת בשוק הסחר הבלתי חוקי ומאפשרת למדינה לגבות מסים. לפי מחקר של מכון ירושלים לחקר שווקים, ממשלת ישראל מוציאה בשנה כ-700 מיליון שקל לאכיפה נגד סחר בקנאביס, בעוד לגליזציה ומיסוי יובילו להכנסות ממסים בהיקף הנאמד ב-950 מיליון שקל בשנה.

הלשכה מציעה מספר תיקונים בהצעת החוק.
לפי הנוסח הקיים, בתוך שנה יותקנו תקנות שיקבעו מקומות ציבוריים ייעודיים ומוגדרים בהם הציבור יוכל לעשן קנאביס בכמות המותרת, בנוסף למרחב הפרטי-ביתי. לטענת הלשכה, תקופה של שנה היא ארוכה מדי, ואינה עומדת במבחן המציאות. "אנו סבורים שיש להגדיר לאלתר רשימה של מקומות ציבוריים ייעודיים המתירים אישור שימוש בקנאביס, שכן המתנה בת שנה תוביל בהכרח את הציבור לעבור על החוק (מתוך סברה מוטעית), בבחינת לשים מכשול בפני עיוור", נכתב בנייר העמדה.

כמו כן, הלשכה דורשת להתאים את סעיפי הענישה בעניין גידול והחזקה בכמות העולה על המותר, לרוח השינוי.
פקודת הסמים קובעת כי מי שמגדל, מייצר, מפיק, או סוחר דינו 20 שנות מאסר. לדברי הלשכה "יש לערוך אבחנה בין גידול מסחרי לבין גידול לצרכי שימוש עצמי. מוצע כי גידול של קנאביס תוך הגבלת מספר השתילים, יוביל לסנקציה מנהלית בלבד למשך שנה. בחלוף שנה ולאחר שיצטבר ניסיון וייאספו נתונים, תישקל ביטולה גם של הסנקציה המנהלית. הנחת המוצא היא כי אנשים המגדלים לשימוש עצמי, יקפידו על איכות הצמח ותנאי גידולו. אלה המגדלים לשימוש עצמי, בהם בעלי רישיון רפואי, פועלים לרוב בשל חוסר הזמינות של סוג הסם אותו הם צורכים, בשוק".

עוד מוצע לתקן את הסעיף הקובע 20 שנות מאסר למחזיק קנאביס בכמות העולה על החוק.
נכון לעכשיו טרם נקבע מה תהיה הכמות המותרת לשימוש עצמי, אולם לשכת עורכי הדין מציעה לדבוק במודל הקנדי של 30 גרם. מעבר לכמות זו, סבורה הלשכה, על החוק לקבוע מדרג: "לא יעלה על הדעת כי אדם הנמצא מחזיק עשרות גרמים, דינו יהיה כמי שהחזיק עשרות קילוגרמים".
דרישה נוספת היא כי לאחר אישור החוק בכנסת, ייהנו מהקלות הלגליזציה גם אותם אזרחים אשר נגדם מתנהלים הליכים פליליים בשל עבירות לפני מועד אישור החוק. פירושו של דבר, שהליכים פליליים פתוחים בשל החזקה בכמות לשימוש עצמי – יופסקו. יש לציין בהקשר זה כי כיום קובע תזכיר החוק, כי על "עבירות שבוצעו לפני יום התחילה, יחולו הוראות פקודת הסמים המסוכנים, כנוסחן הקודם". נוסח זה, סבורה לשכת עורכי הדין, "יוצר פגיעה של ממש ואפליה אשר יש לבטל".

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות