לגבי השאלה האם מדובר בתאונת דרכים קבע השופט כי "הוכח במידה הנדרשת שרעש וקרבה פיזית של האופנועים גרמו לסוס להשתולל ולהפיל את המנוח. אין מחלוקת שאופנועים אלו באים בגדר רכב מנועי כהגדרתו בחוק".

לגבי השאלה האם קרנית חייבת לפצות את התובע, השופט קבע כי גם החוק וגם ההלכה המשפטית קובעים שקרנית חייבת לפצות אדם שנפגע מרכב מנועי.

לגבי גובה הנזק ציין השופט, כי בשנים האחרונות לחייו, המנוח ניהל עם אשתו עסק משותף וכתוצאה ממותו חלה הדרדרות בהכנסות העסק. הוא פסק כי קרנית צריכה לשלם לתובעת 2777,300 שקלים, סכום המגלם בתוכו פיצוי בגין אובדן שירותי בן זוג,  נזק לא ממוני והוצאות שונות.

עו"ד אלזם מסר בתגובה: "מדובר במקרה טראגי שבו אדם בריא ופעיל מצא את מותו בנסיבות מצערות. אנו שמחים על קביעתו של בית המשפט אשר בקביעתו חיזק את תכליתו ועקרונותיו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. היות ועבור הרוכבים בכלי רכב בשטחים הפתוחים המפגש בין סוסים הנבהלים מרעש המנועים מוכר וידוע, אנו קוראים לכל נהגי רכבי השטח ללמוד מהמקרה המצער שנדון בפסק הדין ולעצור נסיעתם בקרבת בעלי חיים".