פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
0546618438 מידע מורחב
משפחה | פלילי | נוער | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים
0525633956 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | נוער | אסירים | סייבר
0523559949 מידע מורחב
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית

פרקליט המדינה: לעודד עדויות נגד אישי ציבור חשודים בעבירות מין

הנחיה חדשה של שי ניצן, בעניין מדיניות העמדה לדין בעבירות מין בהיעדר שיתוף פעולה מצד נפגע העבירה, קובעת: יצירת לחץ על מתלוננת אסורה אך ככל שהחשוד נבחר ציבור או דמות בכירה תגבר "ההתגייסות המיוחדת" לחלץ תלונה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
sad woman 2 freepik
התייצבות של נפגע עבירה כרוכה בקשיים רבים (אילוסטרציה: FREEPIK)

פרקליט המדינה שי ניצן פרסם הנחיה חדשה שנועדה להתוות את מדיניות הפתיחה בחקירה וההעמדה לדין בעבירות מין, במקרים בהם נפגע העבירה אינו משתף פעולה עם רשויות האכיפה.

הנחיה 2.33 – "מדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בעבירות מין בהיעדר שיתוף פעולה מצד נפגע העבירה" – שמה דגש על הצורך בשמירת האוטונומיה של נפגע עבירת המין והתחשבות בכבודו וברצונו, לצד התחשבות בשיקולי האינטרס הציבורי.

בהנחיה נאמר כי הגשת תלונה, מסירת עדות והתייצבות של נפגע עבירת מין להעיד בבית משפט, כרוכה לעתים רבות בקשיים ייחודיים הנובעים ממהות העבירה, כגון חשש מפני עימות נוסף מול הפוגע, אם בשל נסיבות ביצוע העבירה ואם בשל יחסי קרבה או תלות בין הנפגע לאדם הפוגע; חשש מפני החשיפה האינטימית מול אנשים זרים; הצורך לשחזר ולחוות מחדש את שאירע, ואת אובדן השליטה במהלך הפגיעה ובעקבותיה; רתיעה מפני הליך פלילי ממושך במהלכו הנפגע צפוי להעיד בבית משפט ולהישאל שאלות קשות, הן על האירוע והן על אישיותו, חייו ועברו; חשש מפני אי מתן אמון בסיפורו של נפגע העבירה או השחרתו על ידי הפוגע; חרדה מפני חשיפת הדברים מול הסביבה הקרובה ותגובתה לכך, ועוד.

בשל מאפיינים ייחודיים אלו, ישנם מקרים בהם נפגע עבירת מין מסרב לשתף פעולה עם החקירה, בין באי הגשת תלונה מלכתחילה ובין בהפסקת שיתוף הפעולה בהמשך החקירה או ההליך, לפני או אחרי הגשת כתב אישום. במקרים אלו עומדות רשויות האכיפה בדילמה קשה: מצד אחד קיימת הכרה בחשיבות הרבה של כיבוד האוטונומיה של הנפגע, ומאידך יש אינטרס ציבורי מובהק בחקירה ומיצוי הדין נגד מבצעי עבירות מין. דילמה זו מחייבת הכרעה בכל מקרה לגופו, תוך עריכת איזון מיטבי בין השיקולים השונים ועוצמתם.

ההנחיה קובעת, כי אם נודע למשטרה על חשד לביצוע עבירת מין והנפגע הביע חשש לשתף פעולה עם החקירה, יפעל החוקר לברר ככל הניתן את חששותיו במידת הזהירות והרגישות. אם החשש נובע בשל משמעותו של ההליך הפלילי, הקושי בחשיפה והפחד לחשוף דברים הנוגעים לפרטיותו, על קצין החקירות ליידע את נפגע העבירה על זכויותיו בחקירה ולתת מידע לגבי שירותי סיוע וטיפול מהם יוכל לקבל תמיכה, במטרה להנמיך את חששותיו לגבי ההליך, ויובהר לו כי ייעשה כל מאמץ שזהותו לא תפורסם. אם הוא עומד בסירובו או מהסס, רצוי לתת לו שהות לכלכל את צעדיו ולהרהר בהחלטתו, גם אם יידחה מועד החקירה במספר ימים.

nitzan shay kenes 2017
פרקליט המדינה שי ניצן

במקרה בו התבסס חשד כי חששו של הנפגע להיחקר מקורו בהפעלת לחץ חיצוני עליו מצד הפוגע, בני משפחה או גורם אחר, יהווה הדבר שיקול תומך מצד גורמי האכיפה לפעול לעודד את הנפגע לשתף פעולה. במקביל, אם עולה חשש כי "לחץ" זה מהווה עבירה מסוג של איומים, שיבוש הליכי משפט וכדומה, יינתן לכך מענה אכיפתי. אם הנפגע עומד בסירובו, יסבירו לו גורמי החקירה את משמעות סירובו ויוסבר לו כי אפשר שבהיעדר שיתוף הפעולה, התיק ייסגר. כמו כן, תוצג בפני הנפגע האפשרות כי תלונתו תסייע לגילוי תלונות נוספות כנגד החשוד וזאת במטרה לחזקו ולעודדו לשתף פעולה.

אם נמצא כי המניע לאי שיתוף הפעולה מקורו בהחלטה עצמאית ושקולה של הנפגע, וכי לאחר מתן שהות הוא לא שינה את עמדתו, יינתן לכך משקל נכבד, אולם לפני סגירת התיק תיבחן האפשרות לגבות ראיות ממקור אחר כדי לבחון אם יוכלו לשמש חלופה ראייתית לעדות הנפגע.

בהנחיה מודגש כי אם סירב נפגע עבירת מין לשתף פעולה בחקירה, לא יופעל עליו לחץ שתכליתו להביאו לשתף פעולה בניגוד לרצונו. "הפעלת לחץ" כוללת איום במפורש או במשתמע כי ככל שהנפגע לא ישתף פעולה, תפעל המשטרה באופן שעלול לפגוע בו, כדוגמת חקירתו באזהרה, פרסום פרטים הנוגעים לעניין וכדומה.

פרקליט המדינה מוסיף עם זאת, כי אין בכך למנוע פעולות לעידוד נפגע העבירה ולרתימתו לשתף פעולה בחקירה, מקום בו האינטרס הציבורי מצדיק זאת. ניצן קובע כי ייתכנו מקרים שבהם עוצמת האינטרס הציבורי שבמיצוי החקירה, אם בשל נסיבות העבירה ואם בשל חשש ממשי מפני המשך ביצוע עבירות על ידי החשוד, יצדיקו התגייסות מיוחדת של רשויות האכיפה לעידוד נפגע העבירה לתת עדות. אך גם במקרים אלה אסור להפעיל לחץ, איומים, פיתוי או שכנוע בדרך של מניפולציות פסולות. מידת ההשתדלות של התביעה לעודד את הנפגע למסור גרסה, תיגזר בין היתר גם ממעמדו הציבורי של החשוד. כאשר החשוד הוא נבחר ציבור, עובד ציבור בכיר, דמות ציבורית בעלת השפעה רבה, או מחזיק בעמדת כוח ומרות (למשל קצין בכיר בצה"ל או במשטרה) יגבר האינטרס הציבורי במיצוי החקירה נגדו, משום שמעמד בכיר שכזה יוצר סיכון לפגיעות עתידיות דומות, לפי ההנחיה.

הפרקטיקה של התגייסות מיוחדת וריכוז מאמץ של המשטרה והפרקליטות, על בסיס כל שביב מידע, לגביית עדויות ממתלוננות פוטנציאליות כנגד אישי ציבור שנויה במחלוקת ועלתה כטענת הגנה בכל חקירת איש ציבור שנחשד בעבירות מין בשנים האחרונות, והיו רבים כאלה. פרקטיקה זו, שמביאה לעתים לדיווחים בתקשורת על גביית תלונות לגבי אותו חשוד אף מעשר נשים שונות בתוך זמן קצר, זכתה לביקורת בפרשות שונות, בין כאלה בהן הבשילו התלונות לכתב אישום, ובין כאלה בהן לא עמד ריבוי התלונות במבחן משפטי-ראייתי, וגם מקרים כאלו לא חסרים (למשל: חקירת השר סילבן שלום שהסתיימה בסגירת התיק).

ההנחיה הינה חלק מעבודת מטה נרחבת לעדכון הנחיות פרקליט המדינה על מנת להגביר את הוודאות, האחידות והשקיפות של מדיניות התביעה בנושאים שונים. עבודת המטה מרוכזת על ידי ד"ר דותן רוסו.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן