תחומי עיסוק
עבירות פליליות

עבירות רכוש, סמים, אלימות

פשע חמור

עבירות המתה - הריגה, רצח, סחיטה באיומים, פרוטקשן, ארגוני פשע

פשיעה כלכלית

הונאה, מרמה, חשבוניות פיקטיביות, עבירות על חוק איסור להלבנת הון

עבירות מס

אי דיווח על הכנסות, מע"מ, מכס, הסדרים עם רשויות המס, ייצוג בבתי משפט, הגבלים עסקיים

צווארון לבן

ניגוד עניינים, הפרת אמונים, שוחד, רישוי עסקים, גופים ציבוריים ורשויות מקומיות

אודות

המידע הוא באחריות העורך דין.