תחומי עיסוק
עבירות פליליות

כל הסוגים - רכוש, אלימות, סמים

פשיעה חמורה

הריגה ורצח, אמצעי לחימה, סחיטה, ארגוני פשע

עבירות כלכליות

מרמה, הונאה, חשבוניות, טובות הנאה

שירות בתי הסוהר

שיפור תנאים, חופשות, עתירות, ועדות שחרורים

המידע הוא באחריות העורך דין.