תחומי עיסוק
פשע חמור

עבירות המתה - הריגה, רצח, אמצעי לחימה, ארגוני פשיעה

רכוש

גניבה, פריצה, רכוש גנוב, שוד

עבירות סמים

שימוש ואחזקה, סחר, גידול, יבוא

אלימות

תקיפה, איומים, סחיטה, אלימות במשפחה

אסירים

עתירות לחופשות ושיפור תנאים, תוכניות שיקום, ועדות שחרורים

המידע הוא באחריות העורך דין.