תחומי עיסוק
עבירות פליליות

רכוש, סמים, אלימות

שירות בתי הסוהר

ליווי במאסר, עתירות, ועדות שחרורים, שיקום

המידע הוא באחריות העורך דין.