תחומי עיסוק
צווארון לבן
עבירות מס
פשיעה כלכלית - הלבנת הון
הסדררי כופר - ועדות עיצומים
הגבלים עסקיים
רשלנות
תכנון ובנייה
דיני משמעת
המידע הוא באחריות העורך דין.